ANNONS

  • Bransch: Personlig Assistans
  • Erbjuder: Anställning, Sommarjobb, Extrajobb

Frösunda

Ditt uppdrag: Att aldrig göra samma sak på exakt samma sätt

Även om du gör exakt samma sak på exakt samma sätt så kommer du förmodligen inte att nå samma resultat. En situation när du arbetar kan förefalla väldigt lik en annan men det finns alltid skillnader som man måste ta hänsyn till. På samma sätt är det för oss som arbetar i omsorg, även om situationen tycks vara densamma finns det alltid faktorer och omständigheter som skiljer sig åt och det gör att varje situation bör betraktas som unik.

En personlig assistent är en person som tar initiativ eller står tillbaka, som föreslår eller inväntar - en person som hjälper kunden att utveckla sin livskvalitet.

Arbetsuppgifter

Personliga assistenters arbetsuppgifter är inte direkt specificerade i lag. I LSS nämns mål som att den som har personlig assistans ska “kunna leva som andra” och ha “full delaktighet i samhällslivet”. Därav grundas arbetsuppgifterna på de individuella behov och de förväntningar som kunden har på sin personliga assistans. I Frösunda är trygghet, trivsel, personlig utveckling och självständighet hörnstenar i hur den personliga assistansen utformas.

Arbetsmiljö

En personlig assistent assisterar personen till att göra det han eller hon skulle ha gjort utan sin funktionsnedsättning. Både vardagssysslor och nöjen. Arbetet utförs till stor del i kundens hem som samtidigt är en arbetsplats där krav ställs på god arbetsmiljö för arbetstagaren. Personliga assistenters deltagande i arbetsmiljöfrågor är en förutsättning för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Lösningsfokus och erfarenhetsutbyten

Kontinuerliga personalmöten där ett lösningsfokuserat arbetssätt tillämpas, erfarenhetsutbyte delas och målsättningar följs upp är viktiga för att få perspektiv och trygghet i yrkesrollen. Varje personlig assistent har en egen utvecklingsplan i Frösunda som tas fram tillsammans med verksamhetschefen.

Integritet, respekt och tillit

Yrket som personlig assistent blir personligt och nära. Integritet, respekt och tillit för och till varandra är betydelsefullt för en hållbar och väl fungerande relation mellan personlig assistent och kund.

Glädjen i arbetet

Ett utmärkande drag för yrket är att man i regel arbetar med en enda person och många personliga assistenter känner tillfredsställelse över att få tid att göra ett grundligt jobb och en glädje över att se resultatet av sitt arbete - att kunden är nöjd.