ANNONS

Vill du veta mer om någon utbildning?

Genom att fylla i dina uppgifter kan högskolor och universitet informera om just deras specifika utbildning inom ämnet.
Integritetspolicy

Klicka här för att visa fler.

Biomedicin i Huddinge

Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
PROGRAMGRUND 180 Inget HPInget BI-

Beskrivning: Vill du lära dig de metoder som används för att identifiera sjukdomar som cancer, diabetes eller hjärt- och kärlsjukdom? Den biomedicinska analytikerns yrke kan beskrivas som ett detektivarbete där avancerade analysmetoder bidrar till att lösa olika medicinska frågeställningar.

Inriktning klinisk fysiologi
Som biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi blir du expert på olika typer av fysiologiska undersökningar. Dessa undersökningar utförs direkt på patienten med hjälp av avancerad teknik. Den snabba tekniska och medicinska utvecklingen gör att arbetssättet för den biomedicinska analytikern hela tiden utvecklas, vilket gör området både dynamiskt och spännande. Arbetsområdet sträcker sig från hälso- och sjukvården med en stor bredd av fysiologiska kliniker såsom klinisk fysiologi, neurofysiologi eller nuklearmedicin till bland annat friskvård och idrottsmedicin eller medicintekniska företag. I utbildningen kombineras olika undervisningsformer för att skapa en bra lärandemiljö och fokus är att sammanlänka teori med praktisk tillämpning i form av laborationer och verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen har en tydlig forskningsanknytning och ger goda möjligheter till internationellt utbyte.

Inriktning laboratoriemedicin
Som biomedicinsk analytiker med inriktning laboratoriemedicin blir du expert på olika typer av laboratorieanalyser. Dessa analyser utförs på biologiska prover såsom blod eller vävnad med hjälp av olika avancerade laboratoriemetoder. Den snabba tekniska och medicinska utvecklingen gör att arbetssättet för den biomedicinska analytikern hela tiden utvecklas, vilket gör området både dynamiskt och spännande. Arbetsområdet sträcker sig från hälso- och sjukvården med en stor bredd av laboratoriemedicinska kliniker som klinisk kemi, mikrobiologi, farmakologi eller genetik till olika forskningslaboratorier eller bioteknik- och läkemedelsföretag. I utbildningen kombineras olika undervisningsformer för att skapa en bra lärandemiljö och fokus är att kombinera teori med praktisk tillämpning i form av laborationer och verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen har en tydlig forskningsanknytning och ger goda möjligheter till internationellt utbyte.

Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c

Läs mer om Karolinska institutetVisa Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi i sökmotorn med mer information

Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
PROGRAMGRUND 180 Inget HPInget BI-

Beskrivning: Vill du lära dig de metoder som används för att identifiera sjukdomar som cancer, diabetes eller hjärt- och kärlsjukdom? Den biomedicinska analytikerns yrke kan beskrivas som ett detektivarbete där avancerade analysmetoder bidrar till att lösa olika medicinska frågeställningar.

Inriktning klinisk fysiologi
Som biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi blir du expert på olika typer av fysiologiska undersökningar. Dessa undersökningar utförs direkt på patienten med hjälp av avancerad teknik. Den snabba tekniska och medicinska utvecklingen gör att arbetssättet för den biomedicinska analytikern hela tiden utvecklas, vilket gör området både dynamiskt och spännande. Arbetsområdet sträcker sig från hälso- och sjukvården med en stor bredd av fysiologiska kliniker såsom klinisk fysiologi, neurofysiologi eller nuklearmedicin till bland annat friskvård och idrottsmedicin eller medicintekniska företag. I utbildningen kombineras olika undervisningsformer för att skapa en bra lärandemiljö och fokus är att sammanlänka teori med praktisk tillämpning i form av laborationer och verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen har en tydlig forskningsanknytning och ger goda möjligheter till internationellt utbyte.

Inriktning laboratoriemedicin
Som biomedicinsk analytiker med inriktning laboratoriemedicin blir du expert på olika typer av laboratorieanalyser. Dessa analyser utförs på biologiska prover såsom blod eller vävnad med hjälp av olika avancerade laboratoriemetoder. Den snabba tekniska och medicinska utvecklingen gör att arbetssättet för den biomedicinska analytikern hela tiden utvecklas, vilket gör området både dynamiskt och spännande. Arbetsområdet sträcker sig från hälso- och sjukvården med en stor bredd av laboratoriemedicinska kliniker som klinisk kemi, mikrobiologi, farmakologi eller genetik till olika forskningslaboratorier eller bioteknik- och läkemedelsföretag. I utbildningen kombineras olika undervisningsformer för att skapa en bra lärandemiljö och fokus är att kombinera teori med praktisk tillämpning i form av laborationer och verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen har en tydlig forskningsanknytning och ger goda möjligheter till internationellt utbyte.

Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c

Läs mer om Karolinska institutetVisa Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin i sökmotorn med mer information

Kandidatprogram i nutrition

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
PROGRAMGRUND 180 1.2018.30-

Beskrivning: Nutrition (näringslära) är ett typiskt tvärvetenskapligt ämne som berör många områden. Kandidatprogrammet i nutrition baseras på en naturvetenskaplig grund och under utbildningen behandlas ämnet utifrån såväl molekylära och medicinska som epidemiologiska och folkhälsovetenskapliga aspekter. Detta förutsätter grundläggande kunskaper inom kemi och cell- och molekylärbiologi, vilket behandlas under programmets första del. Programmet består av ett sammanhängande kursblock om 180 högskolepoäng (3 år). Första året läser du grundläggande kurser i kemi, organisk kemi, biokemi, livsmedelskemi och livsmedelslära samt får en introduktion till människokroppens uppbyggnad och faktorer som påverkar dess hälsa och sjukdom. Andra året inleds med en termin med mikrobiologi, cell- och molekylärbiologi, genetik och biostatistik. De tre följande terminerna består av kurser med successiv fördjupning inom området nutrition: humanfysiologi, näringsfysiologi, nutritionsepidemiologi,klinisk nutrition, folkhälsonutrition, nutritionstoxikologi, samt molekylär nutrition. Programmet avslutas med ett eget projektarbete om 15 högskolepoäng inom ett valfritt nutritionsrelaterat område. Syftet med kandidatprogrammet i nutrition är att du efter genomgången utbildning ska ha utvecklat självständig analytisk förmåga och kompetens i att med vetenskaplig förankring kunna arbeta inom ett brett urval av nutritionsrelaterade områden. Detta kan exempelvis vara verksamhet inom information, kost- och hälsoupplysning, utbildning, laborativt arbete, produktutveckling inom livsmedels- och läkemedelsindustri eller arbete inom internationella organisationer. Allt fler satsar även på egen konsultverksamhet. Programmet ger också en grund för fortsatt fördjupning och forskning inom ämnet och ger behörighet till masterprogrammet i nutrition vid Stockholms universitet. För mer information, se http://ki.se/bionut

Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B och Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (Områdesbehörighet 13 eller A13).

Läs mer om Stockholms universitetVisa Kandidatprogram i nutrition i sökmotorn med mer information

Masterprogram i nutrition

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
PROGRAMAVANCERAD 120 Inget HPInget BI-

Beskrivning: Programmets syfte är att studenten efter genomgången utbildning ska ha ökat sin kompetens att med mycket god vetenskaplig förankring verka inom området nutrition och relaterade områden, såväl nationellt som internationellt. Exempel på sådan verksamhet är forskning, utbildning, information, folkhälsoarbete, laborativt arbete, utrednings och handläggningsarbete, metod- och produktutveckling inom både offentlig och privat regi och i samarbete med andra yrkeskategorier. Programmet ger också en god grund till forskarutbildning inom ämnet. Det huvudsakliga ämnesområdet för utbildningen är nutrition och under utbildningen behandlas ämnet utifrån såväl molekylära och fysiologiska aspekter som epidemiologiska och folkhälsoaspekter. Att kunna tillämpa och utvärdera metoder inom modern nutritionsforskning utgör en central del. I programmet ingår även träning i skriftlig och muntlig kommunikation med såväl kollegor, media och allmänhet. Även forskningsetik och vetenskapsteori behandlas, i syfte att ytterligare träna studentens förmåga att kommunicera och diskutera nutritionsvetenskap med olika grupper. Programmet erbjuder möjlighet för studenten att genom valfria kurser fördjupa sig i andra områden inom eller utanför nutritionsämnet.

Behörighet: För tillträde till utbildningen krävs avlagd kandidatexamen inom nutrition eller motsvarande, samt Engelska B eller motsvarande.

Läs mer om Stockholms universitetVisa Masterprogram i nutrition i sökmotorn med mer information

Tillämpad kommunikation i biomedicin 2

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
KURSAVANCERAD 5 Inget HPInget BI-

Beskrivning:

Behörighet: Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom biomedicin, bioteknik, cell- och molekylärbiologi, medicin eller motsvarande examen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B (med lägst betyget Godkänd). Godkänd på kursen Tillämpad kommunikation i biomedicin 1 med vetenskapsteori och bioetik på termin 1.

Läs mer om Karolinska institutetVisa Tillämpad kommunikation i biomedicin 2 i sökmotorn med mer information

Tillämpad kommunikation i biomedicin 1 med vetenskapsteori och bioetik

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
KURSAVANCERAD 8 Inget HPInget BI-

Beskrivning:

Behörighet: Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom biomedicin, bioteknik, cell- och molekylärbiologi, medicin eller motsvarande examen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B (med lägst betyget Godkänd).

Läs mer om Karolinska institutetVisa Tillämpad kommunikation i biomedicin 1 med vetenskapsteori och bioetik i sökmotorn med mer information