ANNONS

Vill du veta mer om någon utbildning?

Genom att fylla i dina uppgifter kan högskolor och universitet informera om just deras specifika utbildning inom ämnet.
Integritetspolicy

Klicka här för att visa fler.

Biomedicin i Huddinge

Kandidatprogram i nutrition

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
PROGRAMGRUND 180 1.2018.30-

Beskrivning: Nutrition (näringslära) är ett typiskt tvärvetenskapligt ämne som berör många områden. Kandidatprogrammet i nutrition baseras på en naturvetenskaplig grund och under utbildningen behandlas ämnet utifrån såväl molekylära och medicinska som epidemiologiska och folkhälsovetenskapliga aspekter. Detta förutsätter grundläggande kunskaper inom kemi och cell- och molekylärbiologi, vilket behandlas under programmets första del. Programmet består av ett sammanhängande kursblock om 180 högskolepoäng (3 år). Första året läser du grundläggande kurser i kemi, organisk kemi, biokemi, livsmedelskemi och livsmedelslära samt får en introduktion till människokroppens uppbyggnad och faktorer som påverkar dess hälsa och sjukdom. Andra året inleds med en termin med mikrobiologi, cell- och molekylärbiologi, genetik och biostatistik. De tre följande terminerna består av kurser med successiv fördjupning inom området nutrition: humanfysiologi, näringsfysiologi, klinisk nutrition, nutritionsepidemiologi, folkhälsonutrition, nutritionstoxikologi, samt molekylär nutrition. Programmet avslutas med ett eget projektarbete om 15 högskolepoäng inom ett valfritt nutritionsrelaterat område. Syftet med kandidatprogrammet i nutrition är att du efter genomgången utbildning ska ha utvecklat självständig analytisk förmåga och kompetens i att med vetenskaplig förankring kunna arbeta inom ett brett urval av nutritionsrelaterade områden. Detta kan exempelvis vara verksamhet inom information, kost- och hälsoupplysning, utbildning, laborativt arbete, produktutveckling och inom livsmedels- och läkemedelsindustri eller arbete inom internationella organisationer. Allt fler satsar även på egen konsultverksamhet. Programmet ger också en grund för fortsatt fördjupning och forskning inom ämnet och ger behörighet till masterprogrammet i nutrition vid Stockholms universitet. För mer information, se http://ki.se/bionut

Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B och Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (Områdesbehörighet 13 eller A13).

Läs mer om Stockholms universitetVisa Kandidatprogram i nutrition i sökmotorn med mer information

Masterprogram i nutrition

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
PROGRAMAVANCERAD 120 Inget HPInget BI-

Beskrivning: Programmets syfte är att studenten efter genomgången utbildning ska ha ökat sin kompetens att med mycket god vetenskaplig förankring verka inom området nutrition och relaterade områden, såväl nationellt som internationellt. Exempel på sådan verksamhet är forskning, utbildning, information, folkhälsoarbete, laborativt arbete, utrednings och handläggningsarbete, metod- och produktutveckling inom både offentlig och privat regi och i samarbete med andra yrkeskategorier. Programmet ger också en god grund till forskarutbildning inom ämnet. Det huvudsakliga ämnesområdet för utbildningen är nutrition och under utbildningen behandlas ämnet utifrån såväl molekylära och fysiologiska aspekter som epidemiologiska och folkhälsoaspekter. Att kunna tillämpa och utvärdera metoder inom modern nutritionsforskning utgör en central del. I programmet ingår även träning i skriftlig och muntlig kommunikation med såväl kollegor, media och allmänhet. Även forskningsetik och vetenskapsteori behandlas, i syfte att ytterligare träna studentens förmåga att kommunicera och diskutera nutritionsvetenskap med olika grupper. Programmet erbjuder möjlighet för studenten att genom valfria kurser fördjupa sig inom exempelvis folkhälsonutrition eller studera andra områden inom eller utanför nutritionsämnet.

Behörighet: För tillträde till utbildningen krävs avlagd kandidatexamen inom nutrition eller motsvarande, samt Engelska B eller motsvarande.

Läs mer om Stockholms universitetVisa Masterprogram i nutrition i sökmotorn med mer information