ANNONS

Vill du veta mer om någon utbildning?

Genom att fylla i dina uppgifter kan högskolor och universitet informera om just deras specifika utbildning inom ämnet.
Integritetspolicy

Klicka här för att visa fler.

Hälsa- och sjukvård vid Karlstads universitet

Masterprogram i psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT)

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
PROGRAMAVANCERAD 120 Inget HPInget BI-

Beskrivning: Programmet vänder sig till dig som har en grundutbildning inom psykologi, omvårdnad, sociologi, socialt arbete eller liknande ämnen. Det kan också vara lämpligt som vidareutbildning för läkare som söker specialistkompetens inom psykiatri samt för psykologer, socionomer och sjuksköterskor. Programmet ger behörighet att söka legitimationsgrundande psykoterapeututbildning, 90 högskolepoäng, med speciell inriktning mot kognitiv beteendeterapi, förutsatt att övriga av utbildningsanordnarna ställda antagningskrav är uppfyllda.

Behörighet: För tillträde till programmet krävs examen på grundnivå om 180 hp. Vidare krävs minst 90 hp psykologi. Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andra språk kurs 3 eller B samt Engelska kurs 6 eller A eller motsvarande.

Läs mer om Karlstads universitetVisa Masterprogram i psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) i sökmotorn med mer information

Sjuksköterskeprogrammet

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
PROGRAMGRUND 180 0.9018.29-

Beskrivning: Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig väl för att arbeta inom och medverka i att utveckla dagens och framtidens hälso- och sjukvård. Som sjuksköterska har du ett övergripande omvårdnadsansvar för patientens vård i samarbete med vårdteamet. Du kommer att möta människor i livets alla skeden inom olika verksamhetsområden och vårdformer.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B,
Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Eller: Matematik 2a/2b/2c,
Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).

Läs mer om Karlstads universitetVisa Sjuksköterskeprogrammet i sökmotorn med mer information

Masterprogram i Vård- och Stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT)

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
PROGRAMAVANCERAD 120 Inget HPInget BI-

Beskrivning: Programmet har lagts ner. Ett nytt program är inrättat som heter Master i psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). Den nya mastern startar höstterminen 2013. De studenter som påbörjat masterstudier före 2013 erhåller examen "Master i psykologi: vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi".

Behörighet: Grundläggande behörighet: 1) Filosofie kandidatexamen med psykologi som huvudområde, eller 2) Annan utbildning till exempel psykolog, socionom, sjuksköterska där 90 hp psykologi ingår. Företräde till utbildningsplats kan ges till personer med utbildning inom vård- och stödsamordning på fil kand-nivå eller med relevant yrkeserfarenhet.

Läs mer om Karlstads universitetVisa Masterprogram i Vård- och Stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) i sökmotorn med mer information

Vård- och Stödsamordnarprogrammet

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
PROGRAMGRUND 180 0.6016.40-

Beskrivning: En vård- och stödsamordnare (case manager) samordnar de insatser som ges till personer med psykisk sjukdom och psykiska funktionsnedsättningar. Utbildningen har en tydlig inriktning mot samordning och har grund i psykologisk teori. Utbildningen vid Karlstads universitet är unik i sitt slag i Sverige. Den innehåller förutom moment som rör psykisk ohälsa, missbruk och stigmaproblematik, också hälsopsykologi, ledarskaps- och organisationspsykologi, juridik och samtalsmetodik. Handledning och verksamhetsförlagd utbildning (praktik) ingår också i utbildningen.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt- områdesbehörighet A6 (Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller- områdesbehörighet 6 (Engelska B, Samhällskunskap A).

Läs mer om Karlstads universitetVisa Vård- och Stödsamordnarprogrammet i sökmotorn med mer information

Hälsa och wellness

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
PROGRAMGRUND 120 Inget HPInget BI-

Beskrivning: Ökad välfärd och förändrad livsstil medför ett antal folkhälsoproblem. Många faktorer i vår livsstil bidrar till ohälsa och sjukdom, till exempel ensamboende, rökning, stilla-sittande, dåliga matvanor och för mycket alkohol. Det ställer stora krav på samhället,men framförallt behöver den enskilda människan kunna skapa en balans och harmoni i sin tillvaro. Programmet ger Dig en utbildning som gör att Du kan arbeta som hälsocoach/ hälsoakademiker vilket innebär att Du kan utföra rådgivnings-samtal, hälsoprofilbedömningar, stressprofiler samt leda aktiviteter på både individ- och gruppnivå.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt samhällskunskap A, eller motsvarande (områdesbehörighet 5, med undantag för Matematik B, se kau.se/behorighet)eller Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 1a2, områdesbehörighet A5 med undantag av Matematik 2a eller 2b eller 2c. Motsvarande Matematik A ingår i grundläggande behörighet för GY11/Vux12.

Läs mer om Karlstads universitetVisa Hälsa och wellness i sökmotorn med mer information