ANNONS

Vill du veta mer om någon utbildning?

Genom att fylla i dina uppgifter kan högskolor och universitet informera om just deras specifika utbildning inom ämnet.
Integritetspolicy

Klicka här för att visa fler.

Internationella relationer i Stockholm

Internationella relationer I

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
KURSGRUND 30 1.0519.58-

Beskrivning: Kursen är en introduktion till studiet av internationella relationer ur ett historiskt perspektiv, Kursen behandlar om olika teorier inom ämnet och internationella problem som t.ex. globaliseringens konsekvenser, internationella konflikter och säkerhet, samarbete och integration och samtida internationella frågor som utveckling, global styrning och andra transnationella processer ur olika teoretiska perspektiv. Vidare ges möjlighet till fördjupning inom olika globala problemområden. Kursen strävar att förmedla grundläggande kunskaper om ovanstående aspekter av internationella relationer.

Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B och Samhällskunskap A eller Engelska 6 och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 6 eller A6).

Läs mer om Stockholms universitetVisa Internationella relationer I i sökmotorn med mer information

Internationella relationer II

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
KURSGRUND 30 Inget HPInget BI-

Beskrivning: Kursen ger fördjupade kunskaper om den internationella politiska ekonomin ur ett historiskt perspektiv. Speciellt fördjupas kunskaperna om det ökande internationella samarbetet, såväl ekonomiskt som politiskt efter 1945. Olika typer av globala utmaningar och lösningar diskuteras på kursen. Även icke-statliga aktörers betydelse behandlas. Kursen ger också grunder i vetenskapsteori, teori och metoder inom ämnet internationella relationer. Terminen avslutas med att studenten författar en mindre uppsats som presenteras muntligt.

Behörighet: Internationella relationer I, 30 hp.

Läs mer om Stockholms universitetVisa Internationella relationer II i sökmotorn med mer information

Internationella relationer III

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
KURSGRUND 30 Inget HPInget BI-

Beskrivning: Kursen inleds med en fördjupande kurs om teorier och metoder i studiet av internationella relationer och internationell politisk ekonomi. Vidare får studenten fördjupa sig i ett av flera utvalda forskningsfält inom ramen för institutionens forskningsprofil, samma forskningsfält inom vilket studenten senare skriver en längre vetenskaplig uppsats. Kursens betoning ligger på att utveckla studentens förmåga att formulera ett eget vetenskapligt problem inom ämnet internationella relationer. Det innebär bland annat att lägga upp och genomföra en egen undersökning, att presentera resultaten av denna i en längre vetenskaplig uppsats, försvara den egna texten muntligt samt opponera på en medstudents uppsats.

Behörighet: Internationella reltioner I och Internationella relationer II, 60 hp, samt ytterligare 30 hp.

Läs mer om Stockholms universitetVisa Internationella relationer III i sökmotorn med mer information

Kandidatprogram i global utveckling

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
PROGRAMGRUND 180 1.2520.80-

Beskrivning: Är du intresserad av globala utvecklingsfrågor som demokrati, miljö, fattigdom, säkerhet och klimatförändringar? Då är kandidatprogrammet i Global utveckling någonting för dig! Undervisningen presenterar etablerade teorier om utveckling och om globala samband mellan kultur, politik och ekonomi. Programmet tar upp centrala frågor inom global utveckling i pågående samhällsdebatter utifrån kunskaper och forskningsrön i olika samhällsvetenskapliga ämnesområden. Varför utvecklas vissa länder snabbt ekonomiskt samtidigt som andra släpar efter? Hur ser sambandet mellan ekonomisk utveckling och klimatförändringar ut? Vilken roll spelar demokrati, mänskliga rättigheter och konflikter i länders och regioners utvecklingsprocesser? Genom att läsa det här programmet får du en bra grund för studier på avancerad nivå och för en intressant yrkeskarriär, exempelvis inom Sida, Röda Korset, UD eller inom olika NGOs och internationella organisationer. Programmet inleds med två terminers introduktion och fördjupning av utvecklings- och globaliseringsstudier. Året avslutas med ett projektarbete. Andra året består av breddningsstudier där du väljer bland kurser i ämnena Ekonomisk historia, Internationella relationer, Kulturgeografi, Socialantropologi och Statsvetenskap. Det sista året startar med en termin som innehåller olika kurser inom ditt huvudämne och avslutas med att du skriver uppsats. Så här ser programmets terminer ut i sammanfattning: Termin 1: Global utveckling I Termin 2: Global utveckling II Termin 3: Kurser i breddningsämnen Termin 4: Kurser i breddningsämnen Termin 5: Global utveckling III Termin 6: Global utveckling IV Utbildningen leder fram till filosofie kandidatexamen. Huvudområde för examen är Global utveckling. I utbildningen medverkar Ekonomisk-historiska institutionen, Kulturgeografiska institutionen, Socialantropologiska institutionen, samt Statsvetenskapliga institutionen. Socialantropologiska institutionen står som värd för programmet och har en samordnande funktion.

Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B och Samhällskunskap A eller Engelska 6 och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 6 eller A6).

Läs mer om Stockholms universitetVisa Kandidatprogram i global utveckling i sökmotorn med mer information

Masterprogram i informations- och kommunikationsteknik för utveckling

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
PROGRAMAVANCERAD 120 Inget HPInget BI-

Beskrivning: Information and communication technologies (ICTs) have become one of the key factors in global development. A rapid expansion of infrastructure, as well as services and applications, have made ICTs an essential part of contemporary societies. ICT for Development (ICT4D) is a fairly new, interdisciplinary field that explores the use of technological innovations in the areas of socio-economic, cultural and political development. The masters programme at Stockholm University, applies a rights-based approach to development, with emphasis on environmental, economic and social sustainability. The overall purpose of the programme is to foster knowledgeable and responsible Change Agents for the development field. We target individuals around the world who are involved in development work and/or wish to improve their understanding of ICT4D. Graduates will find positions in international organizations, NGOs, government agencies and global businesses. Graduates may also enter Ph.D. programmes and pursue a research career. During the first year of the two-year programme, we build a solid theoretical and practical ground to stand on. As a student, you will learn about the theories of development and the technologies of today. You will practice research methods and project management, and you will also examine cases of ICT development projects. During the second year, you will deepen your knowledge and refine your skills by examining four specific areas more closely: e-business, e-governance, e-health, and e-learning. You will write a thesis in one of these areas. The programme runs exclusively online and relies substantially on student activity, collaboration and reflective writing. Development of the programme has been sponsored by The Swedish Program for ICT in Developing Regions (Spider), based at DSV, Stockholm University. Läs mer på www.dsv.su.se

Behörighet: Filosofie kandidatexamen, minst 40 hp i data- och systemvetenskapliga eller motsvarande. Engelska B eller motsvarande.

Läs mer om Stockholms universitetVisa Masterprogram i informations- och kommunikationsteknik för utveckling i sökmotorn med mer information