ANNONS

Vill du veta mer om någon utbildning?

Genom att fylla i dina uppgifter kan högskolor och universitet informera om just deras specifika utbildning inom ämnet.
Integritetspolicy

Klicka här för att visa fler.

Internationella relationer i Stockholm

Den globale ingenjören - att arbeta internationellt

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
KURSGRUND 7.5 Inget HPInget BI-

Beskrivning:

Erfarenhet från att arbeta i ett annat land ger oftast stora fördelar för den fortsatta karriären, då både mångkulturell förståelse och språkliga färdigheter blir allt viktigare för arbetsgivare. Detta är erfarenheter som många arbetsgivare idag värdesätter högt. Arbete utomlands är en erfarenhet som många arbetsgivare idag värdesätter högt bla därför att en hel del företag numera tillhör globala koncerner. Att arbeta utomlands är inte bara utvecklande ur arbetssynpunkt utan bidrar även till personlig utveckling

Behörighet:

Läs mer om Kungl. Tekniska högskolanVisa Den globale ingenjören - att arbeta internationellt i sökmotorn med mer information

International Relations A

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
KURSGRUND 30 Inget HPInget BI-

Beskrivning:

Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Läs mer om Södertörns högskolaVisa International Relations A i sökmotorn med mer information

Internationella relationer I

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
KURSGRUND 30 1.0519.58-

Beskrivning: Kursen introducerar studenterna till studiet av internationella relationer ur ett historiskt perspektiv med betoning på ekonomiska och politiska förändringar. Kursen har en inriktning mot internationell politisk ekonomi. Inom kursen behandlas internationella problem som t.ex. globaliseringens konsekvenser, internationella konflikter och säkerhet, samarbete och integration på regional och global nivå ur olika teoretiska perspektiv. Vidare ges möjlighet till fördjupning inom olika globala problemområden. Kursen strävar att förmedla grundläggande kunskaper om ovanstående aspekter av internationella relationer.

Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B och Samhällskunskap A eller Engelska 6 och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 6 eller A6).

Läs mer om Stockholms universitetVisa Internationella relationer I i sökmotorn med mer information

Internationella relationer II

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
KURSGRUND 30 Inget HPInget BI-

Beskrivning: Kursen ger fördjupade kunskaper om den internationella politiska ekonomin ur ett historiskt perspektiv. Speciellt fördjupas kunskaperna om det ökande internationella samarbetet, såväl ekonomiskt som politiskt efter 1945. Olika typer av globala utmaningar och lösningar diskuteras på kursen. Även icke-statliga aktörers betydelse behandlas. Kursen ger också grunder i vetenskapsteori, teori och metoder inom ämnet internationella relationer. Terminen avslutas med att studenten författar en mindre uppsats som presenteras muntligt.

Behörighet: Internationella relationer I, 30 hp.

Läs mer om Stockholms universitetVisa Internationella relationer II i sökmotorn med mer information

Internationella relationer III

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
KURSGRUND 30 Inget HPInget BI-

Beskrivning: Kursen inleds med en fördjupande kurs om teorier och metoder i studiet av internationella relationer och internationell politisk ekonomi. Vidare får studenten fördjupa sig i ett av flera utvalda forskningsfält inom ramen för institutionens forskningsprofil, samma forskningsfält inom vilket studenten senare skriver en längre vetenskaplig uppsats. Kursens betoning ligger på att utveckla studentens förmåga att formulera ett eget vetenskapligt problem inom ämnet internationella relationer. Det innebär bland annat att lägga upp och genomföra en egen undersökning, att presentera resultaten av denna i en längre vetenskaplig uppsats, försvara den egna texten muntligt samt opponera på en medstudents uppsats.

Behörighet: Internationella reltioner I och Internationella relationer II, 60 hp, samt ytterligare 30 hp.

Läs mer om Stockholms universitetVisa Internationella relationer III i sökmotorn med mer information

Internationella relationer B

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
KURSGRUND 30 Inget HPInget BI-

Beskrivning:

Behörighet:

Läs mer om Södertörns högskolaVisa Internationella relationer B i sökmotorn med mer information

Internationella relationer C

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
KURSGRUND 30 Inget HPInget BI-

Beskrivning:

Behörighet:

Läs mer om Södertörns högskolaVisa Internationella relationer C i sökmotorn med mer information

U-landskunskap, Globala frågor, samhälle och teknik

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
KURSGRUND 7.5 Inget HPInget BI-

Beskrivning:

Sannolikheten för att du i framtiden kommer att arbeta internationellt är stor och det innebär att du som ingenjör ska fungera i en omgivning som på olika sätt skiljer sig från den svenska. För att lyckas måste du förutom att bemästra tekniken också vara medveten om den kulturella dimensionen vid arbete i en internationell miljö. En bra grund inför framtida utlandsjobb får du genom att delta i följande kurs.

Behörighet:

Läs mer om Kungl. Tekniska högskolanVisa U-landskunskap, Globala frågor, samhälle och teknik i sökmotorn med mer information

Kandidatprogram i global utveckling

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
PROGRAMGRUND 180 1.2520.80-

Beskrivning: Är du intresserad av globala utvecklingsfrågor som demokrati, miljö, fattigdom, säkerhet och klimatförändringar? Då är kandidatprogrammet i Global utveckling någonting för dig! Undervisningen presenterar etablerade teorier om utveckling och om globala samband mellan kultur, politik och ekonomi. Programmet tar upp centrala frågor inom global utveckling i pågående samhällsdebatter utifrån kunskaper och forskningsrön i olika samhällsvetenskapliga ämnesområden. Varför utvecklas vissa länder snabbt ekonomiskt samtidigt som andra släpar efter? Hur ser sambandet mellan ekonomisk utveckling och klimatförändringar ut? Vilken roll spelar demokrati, mänskliga rättigheter och konflikter i länders och regioners utvecklingsprocesser? Genom att läsa det här programmet får du en bra grund för studier på avancerad nivå och för en intressant yrkeskarriär, exempelvis inom Sida, Röda Korset, UD eller inom olika NGOs och internationella organisationer. Programmet inleds med två terminers introduktion och fördjupning av utvecklings- och globaliseringsstudier. Året avslutas med ett projektarbete. Andra året består av breddningsstudier där du får möjlighet att välja bland kurser i ämnena Ekonomisk historia, Internationella relationer, Kulturgeografi, Socialantropologi och Statsvetenskap. Det sista året startar med en termin som innehåller olika kurser inom ditt huvudämne och avslutas med att du skriver uppsats. Så här ser programmets terminer ut i sammanfattning: Termin 1: Global utveckling I Termin 2: Global utveckling II Termin 3: Kurser i breddningsämnen Termin 4: Kurser i breddningsämnen Termin 5: Global utveckling III Termin 6: Global utveckling IV Utbildningen leder fram till filosofie kandidatexamen. Huvudområde för examen är Global utveckling. I utbildningen medverkar Ekonomisk-historiska institutionen, Kulturgeografiska institutionen, Socialantropologiska institutionen, samt Statsvetenskapliga institutionen. Socialantropologiska institutionen står som värd för programmet och har en samordnande funktion.

Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B och Samhällskunskap A eller Engelska 6 och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 6 eller A6).

Läs mer om Stockholms universitetVisa Kandidatprogram i global utveckling i sökmotorn med mer information

Masterprogram i informations- och kommunikationsteknik för utveckling

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
PROGRAMAVANCERAD 120 Inget HPInget BI-

Beskrivning: Information and communication technology (ICT) has become a key factor in global development. A rapid expansion of infrastructure as well as services and applications has made ICT an essential part of today's societies-both in developing and developed countries. ICT4D is a new, interdisciplinary field that studies the use of technological innovation for socio-economic development. At Stockholm University, ICT4D follows a rights-based approach to development, with an emphasis on gender as well as environmental, economic, and social sustainability. Graduates of this programme will find positions in highly dynamic environments of ICT4D, including international organisations, NGOs, government agencies and global businesses. Graduates may also enter PhD programmes in order to pursue a research career. The first semester introduces students to the field of ICT4D, research methods, and ICT infrastructure. The second semester covers topics such as project management, ICT security, mobile technology, green ICT, and innovation and entrepreneurship. The third semester is aimed at specialization in a specific ICT4D topic, such as e-health, e-learning, e-governance, and e-business. In the fourth semester, students will undertake an independent research project and submit the work in a M.Sc. thesis. This Programme is an online programme based on open courseware. It is the only open program of its kind globally, designed for students from around the world. The Programme is sponsored by The Swedish Program for ICT in Devel-oping Regions (Spider), a resource center for ICT4D based at DSV, Stockholm University. Information and communication technology (ICT) has become a key factor in global development. A rapid expansion of infrastructure as well as services and applications has made ICT an essential part of today's societies-both in developing and developed countries. ICT4D is a new, interdisciplinary field that studies the use of technological innovation for socio-economic development. At Stockholm University, ICT4D follows a rights-based approach to development, with an emphasis on gender as well as environmental, economic, and social sustainability. Graduates of this programme will find positions in highly dynamic environments of ICT4D, including international organisations, NGOs, government agencies and global businesses. Graduates may also enter PhD programmes in order to pursue a research career. The first semester introduces students to the field of ICT4D, research methods, and ICT infrastructure. The second semester covers topics such as project management, ICT security, mobile technology, green ICT, and innovation and entrepreneurship. The third semester is aimed at specialization in a specific ICT4D topic, such as e-health, e-learning, e-governance, and e-business. In the fourth semester, students will undertake an independent research project and submit the work in a M.Sc. thesis. This Programme is an online programme based on open courseware. It is the only open program of its kind globally, designed for students from around the world. The Programme is sponsored by The Swedish Program for ICT in Developing Regions (Spider), a resource center for ICT4D based at DSV, Stockholm University.

Behörighet: Kandidatexamen, minst 90 hp inom data- och systemvetenskap och Engelska B eller motsvarande.

Läs mer om Stockholms universitetVisa Masterprogram i informations- och kommunikationsteknik för utveckling i sökmotorn med mer information

Masterprogram i informations- och kommunikationsteknik för utveckling

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
PROGRAMAVANCERAD 120 Inget HPInget BI-

Beskrivning: Information and communication technologies (ICT) have become one of the key factors in global development. A rapid expansion of infrastructure as well as services and applications has made ICT an essential part of contemporary societies. ICT for Development (ICT4D) is a fairly new, interdisciplinary field that explores the use of technological innovations in the areas of socio-economic, cultural and political development. The master's programme at Stockholm University, applies a rights-based approach to development, with emphasis on environmental, economic, and social sustainability. The overall purpose of the programme is to foster knowledgeable and responsible Change Agents for the development field. We target individuals around the world who are involved in development work and/or wish to improve their understanding of ICT4D. Graduates will find positions in international organizations, NGOs, government agencies and global businesses. Graduates may also enter PhD programmes and pursue a research career. During the first year of the two-year programme, we build a solid theoretical and practical ground to stand on. As a student you will learn about the theories of development and about the technologies that are available today. You will practice research methods and project management and you will also examine cases of ICT development projects. During the second year, you will deepen your knowledge and refine your skills. You will examine four specific areas more closely: e-business, e-governance, e-health, and e-learning. You will conduct field studies/practice and gather empirical data for your thesis work with the opportunity to immerse into an area of your specific interest. The programme runs exclusively online and relies substantially on student activity, collaboration and reflective writing. The establishment of the programme has been sponsored by The Swedish Program for ICT in Developing Regions (Spider), based at DSV, Stockholm University.

Behörighet: Filosofie kandidatexamen, minst 40 hp i data- och systemvetenskapliga eller motsvarande. Engelska B eller motsvarande.

Läs mer om Stockholms universitetVisa Masterprogram i informations- och kommunikationsteknik för utveckling i sökmotorn med mer information

Utveckling och internationellt samarbete

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
PROGRAMGRUND 180 Inget HPInget BI-

Beskrivning:

Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Läs mer om Södertörns högskolaVisa Utveckling och internationellt samarbete i sökmotorn med mer information