ANNONS

Vill du veta mer om någon utbildning?

Genom att fylla i dina uppgifter kan högskolor och universitet informera om just deras specifika utbildning inom ämnet.
Integritetspolicy

Klicka här för att visa fler.

Offentlig förvaltning vid Umeå universitet

Masterprogrammet i management

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
PROGRAMAVANCERAD 120 Inget HPInget BI-

Beskrivning: Programmet som ges vid Handelshögskolan vid Umeå universitet är utformat för studenter som är intresserade av, och vill ha en ingående förståelse för, de strategi- och ledarskapsutmaningar som chefer möter i moderna företag. Inom ramen för programmet kombineras intellektuellt utmanande uppgifter med verkliga tillämpningar inom områden som strategi, projektledning och personaladministration. För att hålla programmet aktuellt och för att bättre förbereda våra studenter för både samtida och framtida utmaningar i företag och samhälle, kompletterar vi även traditionell teoribildning med de senaste forskningsresultaten. Hållbarhet och internationalisering är en integrerad del av den pedagogiska miljön.
Utbildningen ges på avancerad nivå.

Behörighet: Kandidatexamen med 75 högskolepoäng i företagsekonomi varav Företagsekonomi A och Företagsekonomi B 60 hp eller motsvarande. Det krävs att studenten har en bredd i ämnet och inte enbart hp inom en av inriktningarna (d.v.s. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering). Företagsekonomi C 15 hp Därutöver krävs engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (kravet på svenska gäller om utbildningen ges på svenska). Studenter som söker till våra program utan en färdig examen kommer att antas under förutsättning att de vid registrering kan uppvisa intyg på färdig examen. Har du frågor om detta kontakta programkoordinatorn.

Läs mer om Umeå universitetVisa Masterprogrammet i management i sökmotorn med mer information

Samverkan inom miljö- och naturresursförvaltning i Arktis

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
KURSAVANCERAD 15 Inget HPInget BI-

Beskrivning: Kursens syfte är att analysera och problematisera hur samhället bör organiseras och styras för hållbar utveckling i Arktis samt att fördjupa kunskapen i statsvetenskapliga perspektiv på miljö- och naturresursförvaltning. Politiken analyseras på nationell, EU- och global nivå, med fokus på genomförandeprocesser. Kursen ger kompetens och kunskaper inför arbete på olika administrativa nivåer i Sverige såväl som internationellt samt ger en grund för vidare studier på doktorandnivå.

Behörighet: Särskild behörighet: Statsvetenskap 90 hp (60 p) inklusive självständigt arbete eller Freds- och konfliktstudier 90 hp (60 p) inklusive självständigt arbete, eller motsvarande kunskaper genom annan utbildning samt yrkeserfarenhet inom området. Dessutom krävs En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Läs mer om Umeå universitetVisa Samverkan inom miljö- och naturresursförvaltning i Arktis i sökmotorn med mer information

Skolutvärdering i granskningssamhället

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
KURSAVANCERAD 15 Inget HPInget BI-

Beskrivning: Kursen ger dig kunskap om och en bättre förståelse för vad som pågår inom den utvärderingstäta skolsektorn. Du kommer att få kunskap om olika utvärderingar som t.ex. PISA, SIRIS, skolinspektionen, systematiskt kvalitetsarbete och lokala utvärderingar. Kursen ger också kunskap om vilka effekter och konsekvenser som olika utvärderingar har på skolans praktik, samt hur dagens granskningssamhälle och utvärderingar påverkar synen på kvalitet och sättet att tänka om vad som är viktigt i utbildning.

Behörighet: För behörighet krävs minst 90 högskolepoäng och minst 3 månaders erfarenhet inom utbildningsväsendet exempelvis som lärare, skolledare, tjänstemän inom kommunal, landstingskommunal, friskole- och nationell förvaltning/administration (styrkes med anställningsbevis/tjänstgöringsintyg). Samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier och Engelska A/5.

Läs mer om Umeå universitetVisa Skolutvärdering i granskningssamhället i sökmotorn med mer information

Sverige i EU - Akademiska perspektiv och omvärldsbevakning

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
KURSAVANCERAD 15 Inget HPInget BI-

Beskrivning: I den akademiska och politiska debatten om Europas framtid återfinns alternativ som en federal lösning, åternationalisering av vissa områden eller möjligheten att vissa medlemsländer lämnar unionen. Kursen analyserar denna debatt och Sveriges roll och svenska ställningstaganden. Teorier om bl.a. nyfunktionalism, intergovernmentalism och ansvarsutkrävande behandlas, och olika aktörer analyseras.Kursen ger kompetenser för yrkeslivet och förbereder även den studerande för utbildning på forskarnivå.

Behörighet: Särskild behörighet: Statsvetenskap 90 hp (60 p) inklusive självständigt arbete eller Freds- och konfliktstudier 90 hp (60p) inklusive självständigt arbete eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Läs mer om Umeå universitetVisa Sverige i EU - Akademiska perspektiv och omvärldsbevakning i sökmotorn med mer information

Introduktion till e-Government

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
KURSGRUND 7.5 Inget HPInget BI-

Beskrivning: Vi blir allt mer 24-timmarsmänniskor som när som helst och var som helst kan interagera med andra människor, organisationer och ting. Om vår offentliga sektor ska kunna möta nya behov måste den förändras i takt med resten av samhället. Denna förändring kallas ofta e-Government eller 24-timmarsmyndigheten och inkluderar e-förvaltning, e-service och e-demokrati. Kursen behandlar strategier och tekniker för e-Government, bl.a. nya digitala tjänster och de plattformar de behöver för att fungera.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Läs mer om Umeå universitetVisa Introduktion till e-Government i sökmotorn med mer information

Vårdadministrativa programmet

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
PROGRAMGRUND 180 Inget HPInget BI-

Beskrivning: Utbildningen är inriktad mot vårdadministrativt arbete inom flera delar av bl.a. hälso- och sjukvården, vårdcentraler, företagshälsovård, privata vårdinrättningar, läkemedelsindustri och
medicinska forskningsverksamheter. Programmet är nätburet och bedrivs på heltid. Utbildningen har två examensmöjligheter, en tvåårig högskoleexamen och en treårig kandidatexamen. Utbildningen är uppbyggd genom ett samarbete mellan de samhällsvetenskapliga, humanistiska och medicinska fakulteterna, något som ger möjligheter till breda utbildningskunskaper.


Behörighet: Grundläggande behörighet. För studier under valbar/valfri termin gäller eventuellt särskilda behörighetskrav för vissa ämnen. Den studerande kan dock välja ämnen där endast grundläggande behörighet krävs.

Läs mer om Umeå universitetVisa Vårdadministrativa programmet i sökmotorn med mer information