ANNONS

Artiklar - Högskolor och universitet

Arbetsmarknadsdagar i december

Kommande arbetsmarknadsdagar i december. EKOT, 1 Dec 2011, Halmstad Den första december 2011 slår Ekot upp sina portar för alla glada studenter på Högskolan i Halmstad. Ekot är en arbetsmarknadsdag som främst riktar sig till alla ekonomstudenter på högskolan och arrangeras av Eurekha – ekonomföreningen i Halmstad. Eurekha har som mål att fungera som en hjälpande hand för högskolestudenterna genom att exempelvis erbjuda föreläsningar, företagsbesök och en unik arbetsmarknadsdag. Syftet med Ekot är att ge studenter och näringsliv en möjlighet…

Visar tid för inlägg Nov 18, 2011

60 procent färre utländska nybörjare på masterprogram

Stort tapp på masterprogrammen hösten 2011: 60 procent färre utländska nybörjare Antalet nybörjare bland högskolestudenterna är fortsatt många, men minskade något läsåret 2010/11 jämfört med förra läsåret. Minskningen fortsätter hösten 2011, och då handlar det framför allt om ett vikande intresse bland de inresande studenterna. På master- och magisterprogrammen är detta särskilt märkbart. Läsåret 2010/11 var mer än en fjärdedel av alla nybörjare inresande studenter som genom utbytesprogram eller på egen hand började vid något av universiteten och högskolorna. I…

Visar tid för inlägg Nov 15, 2011

Sida 19 av 19 sidor
  < 17 18 19