ANNONS

14 000 nya högskoleplatser till 2018

14 000 nya högskoleplatser till 2018

I en gemensam artikel i Upsala Nya Tidning skriver TCO:s ordförande Eva Nordmark och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, att regeringen vill investera i drygt 14000 nya utbildningsplatser. Ett mål man vill hinna sätta innan år 2018 nått sitt slut.

Fler än någonsin vill studera på högskola i dagens samhälle. Samhällsutvecklingen är även sådan att det idag inte längre räcker att enbart gå en utbildning en kort period när man är ung och utifrån den skaffa sig ett jobb man har ända fram till pension. Ofta behöver man istället fortsätta utbilda sig bättra på sina kunskaper under åren som går. Statistiken visar nämligen att de med högst utbildningsnivå också är de vidareutvecklar sig mest under hela yrkeslivet.

Utbyggnaden av högskolan har dock avstannat de senaste tio åren och konkurrensen om studieplatserna har blivit allt högre, speciellt för de över 30 år. Detta ser man som en stor missad utvecklingspotential för landet och som något man nu vill råda bot på genom att satsa på en mer öppen högskola, genom att släppa in fler i högre studier. TCO har i rad rapporter även sett indikationer på bristande kvalitet i många utbildningar, varför man samtidigt även vill stärka kvaliteten i den högre utbildningen. För en välutbildad arbetskraft innebär en positiv utveckling för samhället och välfärden i stort, menar Knutsson och Nordmark.

Källa: UNT.se

Visar tid för inlägg Jan 22, 2015