ANNONS

Att välja rätt skola och utbildning

Att välja rätt skola och utbildning

Det är ansökningstider och fram till 15e april kan man ansöka till de utbildningar på högskolenivå som startar i höst.

Det finns gott om aktörer som vill hjälpa den som är osäker på vilken utbildning som är den rätta. Högskolorna visar upp sina utbildningar och medier listar heta skolor, utbildningar och framtidsyrken. Självklart vill man välja en bra utbildning med gott renommé, men vilka uppgifter skall man gå på?

Igår hade Metro ett uppslag med rubriken “Här är utbildningarna med bästa ryktet”. Metro presenterade ett axplock av omdömen från högskoleverket (numera görs de statliga utvärderingarna av Universitetskanslersämbetet), Urank, The World University Rankings och diverse kännare inom verksamhetsområdena.
Metro - Stockholm, 2013-03-25

Urank
Urank har seden 2007 rankat svenska universitet och högskolor. De använder offentlig data hämtat från SCB och högskolestatistik för sina kriterier. Här kan du läsa deras rapport om rankningsresultaten 2011.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
Sedan 1/1 2013 så har universitetskanslersämbetet tagit över det tidigare högskoleverkets tillsyn av högre utbildning. I deras tjänst Resultatsök så kan man se hur väl utbildningarna bedöms att nå målen i examensbeskrivningarna.

De ger omdömen på tre nivåer; Mycket hög kvalitet, Hög kvalitet och Bristande kvalitet. När en utbildning bedöms vara av bristande kvalitet så sker en uppföljning inom ett år varvid UKÄ beslutar om ett eventuellt återkallande av examenstillståndet. Exempelvis så riskerar högskolan Kristianstads magisterexamen i litteraturvetenskap att nu förlora sin examensrätt. UKÄ har funnit att utbildningen är dålig på att lära ut metodkunskaper och att studenterna har svårigheter att ställa relevanta frågeställningar.

World University Rankings 
The Times Higher Education World University Rankings ger varje år ut en lista på vilka 400 universitet i världen som de anser är bäst. Tio svenska universitet och högskolor är med på listan.
42 Karolinska Institutet
82 Lunds universitet
106 Uppsala universitet
117 Stockholms universitet
140 Kungliga Tekniska högskolan
209 Göteborgs universitet
230 Chalmers tekniska högskola
273 Umeå universitet
296 Sveriges lantbruksuniversitet
320 Linköpings universitet

Det är svårt att göra mätningar av utbildningars kvalitet och det blir inte lättare att jämföra dem internationellt. Men det har sin poäng att även titta utanför Sverige. En utbildning som är bäst i sitt slag i Sverige kan fortfarande vara svag i jämförelse internationellt och tvärt om.

Utifrån omdömen från UKÄ så kan man skapa en bild av vilka typer av utbildningar i Sverige som har lyckats mer eller mindre bra med att nå målen i examensbeskrivningarna. Sjukgymnastikutbildningarna är bäst i test där 18/24 (75%) av utbildningarna fick omdömet Mycket hög kvalitet.

Typer av utbildningar med bara hög eller mycket hög kvalitet.
Sjukgymnastik
Geovetenskap
Kognitionsvetenskap
Sjukhusfysik
Genusvetenskap

Typer av utbildningar där 25-50% är av bristande kvalitet.
Retorik (25%)
Medie- och kommunikationsvetenskap (27%)
Folkhälsovetenskap (27%)
Statsvetenskap (28%)
Nationalekonomi (30%)
Sociologi (31%)
Företagsekonomi (37%)
Engelska (42%)

Bottenplacering för de tre typer av utbildningar där 50% är av bristande kvalitet.
Journalistik
Farmaci, receptarieexamen
Optikerexamen, optometri


Nu finns det ju mer än examensbeskrivningarnas formaliteter som kan beskriva en utbildnings kvalite. Dessutom är det individuellt vilken utbildning som passar bäst till varje individ. Kolla av branshen om vad de olika utbildningarna har för rykte, kontakta skolor och hör med tidigare elever. Se till andra alternativ om du inte blir imponerad av det svenska utbudet.

Även om det är viktigt med kvaliteten hos utbildningar och lärare så är det i slutändan alltid studenten själv som är den mest avgörande faktorn för sin utbildning. Studeravidare.se fick idag epost från en driftig student som undrade om studeravidare planerade att publicera några fler övningsprov innan högskoleprovet, och om så inte var fallet om vi hade några riktigt svåra övningsuppgifter som blivit över från de övningsproven som vi har gjort. Tyvärr så hade vi inga fullständiga uppgifter tillövers för den ambitiösa studenten. Men jag är övertygad om att oavsett utbildning, så har en kille med sådan företagsamhet prima chanser att nå sina mål.

Så lycka till Magnus och alla andra flitiga studenter där ute!
 

Visar tid för inlägg Mar 26, 2013

Kommentera artikeln genom Facebook