ANNONS

Campus Härnösand läggs ner

Campus Härnösand läggs ner

Mittuniversitetets beslut att lägga ner Campus Härnösand och flytta verksamheten till Sundsvall har väckt debatt. Oppositionen vill måla upp det som ett tecken på en utarmande regionalpolitik, men mest besvikelse finner man hos Härnösandsborna som önskade sig annan utveckling.

Härnösand som utbildningsort

Härnösand har en lång utbildningstradition med en dokumenterad skolverksamhet som sträcker sig tillbaka till 1500-talet. Det som mest präglat Härnösand som utbildningsort är att de tidiga lärarutbildningarna var knutna till stiftsstäderna. Härnösands folkskollärar- och småskollärarseminarier examinerade under lång tid lärare för hela det norra Sverige. Härnösands stift upptog halva Sveriges yta fram till 1904 då stiftet delades genom att Luleå stift bildades. 

1977 slog man samman statens skolor i Sundsvall och Härnösand till Högskolan i Sundsvall/Härnösand. 1993 ombildades skolan tillsammans med Högskolan i Östersund till Mitthögskolan, som senare 2005 blev Miun (Mittuniversitetet). I Härnösands campus så bedriver Miun utbildning och forskning inom humaniora, lärarutbildning samt arkiv- och informationsvetenskap.

Varför man flyttar verksamheten

Härnösand har haft det svårt att rekrytera studenter till staden. Detta har man försökt kompensera med distansutbildningar, vilket man bara delvis har lyckats med. Exempelvis har man haft för få sökande till ämneslärarutbildningen. Här tror Miun att man kan vända trenden genom att flytta verksamheten till Sundsvall och få en mer samlad campusmiljö med olika utbildningar nära varandra. Dessutom måste Miun spara över 30 miljoner eftersom takbeloppet (den maximala ersättning universitetet kan få för utbildningen från regeringen) minskats.

Vad händer med utbildningarna

Senast den 31 juli 2016 ska all verksamhet vid Campus Härnösand vara omlokaliserat till Campus Sundsvall. Utöver att utbildningar någon gång under tidsperioden omlokaliseras till Sundsvall så skall kärnverksamheten påverkas så lite som möjligt. För merparten av Härnösands studenter som är studenter som studerar på distans så kommer flytten förmodligen gå obemärkt förbi. Men för campusstudenterna och de anställda i Campus Härnösand så blir det ett miljöbyte om man vill följa med flytten fem mil söderut.

Debatten

Oppositionen vill beskriva förlusten av Campus Härnösand som en följd av att regeringen prioriterar de stora lärosätena framför de mindre. I debatten har två regelförändringar som regeringen infört tagits upp. Den ena är avgifterna som införts för utomeuropeiska studenter och den andra är att ersättningen för inaktiva studenter dragits in. Avgifterna för de utomeuropeiska studenterna kan knappast missgynna de mindre lärosätena då merparten av dessa studerat vid större lärosäten. Att ersättning för inaktiva studenter dragits in kan dock mycket väl missgynna en del mindre lärosäten. Men det är samtidigt högst rimligt att resurser inte skall fördelas för studenter som inte tar examen eller kanske inte ens påbörjar en utbildning.

Men det är andra faktorer som är av större betydelse när högskolor måste omstrukturera sin verksamhet. På kort sikt är svängningar i antalet sökande den stora utmaningen. På en längre sikt så är det produktivitetsavdraget som skapar ett tryck på högskolor att effektiviseras. Produktivitetsavdraget är ett avdrag på anslag till myndigheter som skall motsvara produktivitetsutvecklingen inom privat tjänstesektor, vilken brukar ligga på drygt 1.5%. Då är det naturligt att ett campus med 180 anställda som endast huserar 220 studenter kan bli föremål för nödvändiga åtgärder.

På lokal nivå så är det givetvis en förlust för Härnösand att verksamhet flyttar till Sundsvall. Även om alla långt ifrån är eniga så är det Mittuniversitetets slutsats att man behöver lägga ner Campus Härnösand. Och det är ju i slutändan lärosätets uppgift att bestämma hur den skall bedriva sin verksamhet. 
 

Visar tid för inlägg Apr 30, 2013

Kommentera artikeln genom Facebook