ANNONS

Campus Visby - Uppsala universitet tar över Högskolan på Gotland

Campus Visby - Uppsala universitet tar över Högskolan på Gotland

Den 1:a juli går det yngsta lärosätet samman med det äldsta. Högskolan på Gotland blir Campus Visby, en verksamhet i Uppsala universitets regi.

Högskoleverksamheten på Gotland

Högskolan på Gotland grundades 1998 och skolan ligger mitt i den idylliska världsarvsstaden Visby. Här kan man läsa en mängd olika utbildningar i en unik studentmiljö. Bland annat så kan man studera arkeologi tacksamt nära de många fornlämningar som finns på ön. Andra populära utbildningar är speldesignprogrammen. Utbildningen med flest sökande till Gotland de senaste åren är programmet ledarskap-kvalitet-förbättring. Programmets popularitet skadas nog inte av att teori som standard för kvalitetsledning ISO 9001 och kommunikationsmodeller etiketterats med det mer sexiga epitet ledarskap.

Högskolan på Gotland är också lärosätet med högst andel distansstudenter. Det är en utbildningsform som har gränslös potential. Mätningar har dock än så länge visat på sämre resultat i många områden för distansstudier jämfört med utbildningar huserade på campus.

Något annat som präglar lärosätet är utbildningsfilosofin liberal arts education, en utbildningsform som är vanlig i USA. Likt ett amerikanskt liberal arts college så erbjuder Gotland en småskalig campusmiljö och en utbildning som grundas i en bred kultivering utöver studentens valda kärnämne. Tanken med liberal arts education är att forma ansvarstagande världsmedborgare med en nyanserad bildning och god förmåga att uttrycka egna tankar och ställningstagande.

Fördelar för Uppsala universitet

Men vad är då vinsten för UU (Uppsala universitet) med att ta sig an högskoleverksamheten på Gotland?

Först och främst så blir Campus Visby ett unikt komplement till UUs utbud av studiemöjligheter, där Visby erbjuder en idealisk miljö för att bedriva utbildning enligt filosofin liberal arts education. Ett mindre campus där tätare kontakter stimulerar dialog och diskussion mellan studenter och lärare. Även högskolan på Gotlands många distansstudenter nämns som en tillgång. UU vill vara i framkant och ta en ledande roll i Sverige när det gäller distansstudier. Med forskning i innovativ pedagogik vill man ta fram ny och bättre teknik för utbildning.

Bara själva uppgiften att samordna ett flertal områden med en skolverksamhet på en annan ort kommer att vara lärorik. Slutsatser och framtagna metoder från samordningen kommer säkert till användning i det samarbete UU har med hundratals läroverk över hela världen.

Fördelar för Gotland

Högskoleverksamhetens framtid i Visby är viktig för Gotland då den genererar nya kulturella och ekonomiska resurser till ön. För Gotland innebär samarbetet med UU främst att utbildningsverksamheten kvalitetssäkras. Gotland kan berikas med UUs högklassiga traditioner av utbildning och forskning. Dessutom kommer studenter på Campus Visby ha möjlighet att göra utlandsstudier i något av de 500 lärosätena runt om i världen som UU samarbetar med. Därtill gör UUs renommé att högskoleverksamheten på Gotland får extra akademisk trovärdighet.

Vi har dock inte kunnat se några märkbara effekter i antalet sökande till utbildningar på Gotland till hösten 2013. Med undantag för programmet Speldesign och grafik som har fem gånger fler sökande i år än det var till hösten 2012. Dessutom har UU - Campus Visby i år lanserat det nya utbildningsprogrammet Liberal Arts.

Liberal Arts-programmet

“Programmet vänder sig till en intellektuell elit”

Liberal Arts Education är en klassisk utbildningsmodel som finns vid många anglosaxiska lärosäten, främst i USA men även i en växande skara i Europa. Det är ett utbildingsideal där man önskar en bred kompetens till skillnad från strikta yrkesutbildningar.

Denna utbildingsmodell fanns redan i antikens Grekland och infattade då de läror som ansågs nödvändiga för en kompetent medborgare. Det var de kunskaper som krävdes för att kunna ta en aktiv del i samhällslivet. Kunskaper för att kunna delta i den offentliga debatten och för att kunna uträtta medborgerliga skyldigheter som jurytjänst och militärtjänst. En skolning som anstod medborgarna (de fria människorna) och inte slavar. Därav namnet Liberal Arts Education, skolning för den fria människan.

I modern utbildning så handlar Liberal Arts Education om att forma en fri och självständig världsmedborgare som kan ta aktiv del i samhällsutvecklingen. Högskolan på Gotland har sedan 2009 arbetat inom denna filosofi och det känns som det nya Liberal Arts-programmet är en följdriktig satsning.

Programmets första år är förlagt på Campus Visby med studier i vitt skilda ämnen som filosofi, biologi, idéhistoria, litteraturvetenskap, retorik, arkeologi och samhällsgeografi. Det andra året väljer man ett huvudämne som man antingen kan läsa på UU eller på Campus Visby. För den som vill gästa arbetslivet så finns det under programmets femte termin möjlighet till fem eller tio veckors praktik. Ambitionen är även att varje student skall läsa åtminstone en termin utomlands, gärna vid något av de liberal arts colleges som finns i Europa och USA.

Det är svårt att säga om intresset för det nya programmet är i nivå med förväntningarna då det ej är känt hur många platser som det har planerats för i programmet. Totalt är det 215 personer som sökt till Liberal Arts-programmet och 49 av dem har valt utbildningen som första hands val. Den framtida efterfrågan för utbildningen vilar sannolikt på hur väl programmet lever upp till löftet om att kunna utbilda kreativa individer väl anpassade för en snabbt föränderlig värld.

Att framtiden ser ljus ut för initiativtagande individer med rätt kompetens för att kunna förstå och anpassa sig till samhällsutvecklingen är nog en bra analys. I modern tid så minskar andelen jobb med enstaka arbetsrutiner och istället ökar andelen jobb där man behöver mer dynamiska färdigheter. Men utan en tydlig yrkesinriktning så blir behovet större att själv kunna hitta eller rent av uppfinna användbara tillämpningar för sina kunskaper.

Om Liberal Arts-programmet skall lyckas infria den utlovade nyttan inför arbetslivet så behöver nog utbildningen fostra drivna entreprenörer som kan hitta nya vägar och med kompetensen att marknadsföra sina tjänster. Frågan är om studenterna kommer att förvärva begåvning att hitta värdefull tillämpning för sina kunskaper eller om utbildningen mest blir en underhållning av akademiska hyllningar till den västerländska kulturen.
 

Visar tid för inlägg Apr 23, 2013

Kommentera artikeln genom Facebook