ANNONS

Debatt: Sveriges förmåga att locka till sig studenter från utomeuropeiska länder

Debatt: Sveriges förmåga att locka till sig studenter från utomeuropeiska länder

Förut var det gratis för icke-europeer att studera i Sverige men sen ett par år tillbaka infördes avgifter. År 2010 kom 7600 studenter från länder utanför Europa och förra året kom endast 1750 studenter.

De nya avgifterna som infördes efter 2010 skall indikera på att vi konkurrerar med hög kvalitet på utbildningarna i Sverige. 

Lärosätena själva tycker att de negativa effekterna är för stora. Tex så kommer det att påverka svensk export på längre sikt och vetskapen om Sverige som land, även den internationella talangen bland studenter som väljer att stanna kvar i Sverige står vi utan.

Nu har hälften av alla högskolor och universitet valt att samarbeta för att marknadsföra den svenska utbildningen utomlands. Här pratas det bl a om ett mycket generöst stipendiesystem, som högskolorna på sikt vill råda över själva. Under 2013 har regeringen avsatt 160 mkr för stipendier. För en utomeuropeisk student kan det röra sig om ca 110 000 kr per år för att studera i Sverige utan stipendier. Det ska också tilläggas att det kan vara billigare för en student som kommer från ett land i utvecklingsfas.

Den största minskningen av internationella studenter är från Afrika med en snabbt växande ekonomiska marknad. Genom åren har bl a Tanzanias riksbankschef Benno Ndulu och ministern Anna Tibaijuka studerat i Sverige.

Utbildningsminister Jan Björklund om avgifterna:
Vi hade räknat med detta tapp och sett hur effekterna i Danmark varit, Sverige ett av få länder i världen som har inte haft avgifter och detta är ett felaktigt system. Nu håller vi på att anpassa oss för det nya och hur vi ska jobba med rekrytering av utländska studenter och fortsätta konkurrera med kvalitet.
Staten står idag för finansieringen av alla stipendier men här är det viktigt att även näringslivet kan hjälpa till menar Jan Björklund.

Visar tid för inlägg Feb 28, 2013