ANNONS

Färre yrkeselever studerar vidare

Färre yrkeselever studerar vidare

Yrkesprogrammen på gymnasiet har på senare gjorts om, där fler godkända betyg i yrkesämnena krävs, samtidigt som kärnämnen som svenska och engelska bantats ned. Ämnen som krävs för att få högskolebehörighet. Reformen har man gjort med syftet att fler skall lyckas ta sig igenom utbildningen, men det resultat man hoppats på lyser än så länge med sin frånvaro.

Våren 2013 tog 26 100 elever yrkesexamen. Våren 2014 var det 26 600. Fortfarande ett steg i rätt riktning, kanske man kan tycka. Men inte om man väger det mot andelen som fått högskolebehörighet. Exempelvis har andelen som fått högskolebehörighet genom fordonsprogrammet under samma tidsperiod sjunkit från 71 % (våren 2013) till ödesdigra 12 % året därpå.

För att som yrkeselev ha möjlighet att komma in på högskola måste man nu ta till sitt individuella val, alltså de individuellt valbara ämnena man ges mot slutet av utbildningen, till kärnämnena.

Ett vanligt förekommande problem är dock ”skolors bristande förmåga att organisera utbildningen försvårar och i vissa fall gör det omöjligt för elever att läsa kurser som ger högskolebehörighet”. Detta enligt Skolinspektionen, som ser flera praktiska hinder för elever att läsa upp kärnämnena. Extralektioner som är schemalagda samtidigt som de obligatoriska, dålig information från studievägledare och att elever som vill läsa extra får ta sig till en grannskola, är bara några av de svårigheter många yrkesstudenter ställs inför.


Källa: Svenska Dagbladet

Visar tid för inlägg Feb 18, 2015