ANNONS

Flera betygssystem i antagningen - vem gynnas?

Flera betygssystem i antagningen - vem gynnas?

Den senaste kullen av färdiga gymnasiestudenter är de första att gå ut med det nya betygssystemet som ersätter MVG-IG med betygsskalan A-F. Då det nya betygssystemet gjort det svårare att uppnå de högre betygen, har man tidigare befarat att studenter med äldre gymnasiebetyg skulle gynnas i antagningen till högskola och universitet.

Övergången mellan två olika betygssystem kan lätt medföra viss problematik när alla skall söka till högre studier på samma villkor. Inte nog med att den nya skalan är sexgradig istället för fyrgradig. Den ställer även högre krav på studenterna.

För att jämna ut förutsättningarna har elever med de nya betygen därför tilldelats en särskild urvalsgrupp med säkrade platser till sitt förfogande. Tack vare denna har nya studenter antagits i samma utsträckning som de hade blivit med det gamla betygssystemet. Detta enligt Carina Hellgren, projektledare på Universitets- och högskolerådet.

Den speciella urvalsgruppen kommer dock bara finnas kvar i en övergångsperiod på ytterligare tre år. Då den stora majoriteten därefter kommer att söka med betyg i den nya skalan, anses problemet sedan inte längre vara en avgörande faktor vid antagningen.

Information från SR och Allastudier

Visar tid för inlägg Aug 04, 2014