ANNONS

Förslag: Utbildningar som leder till jobb ska få högre ersättning från staten

Förslag: Utbildningar som leder till jobb ska få högre ersättning från staten

Cirka en tredjedel av alla som går ur högskolan med en examen saknar ett arbete som motsvarar deras kompetens eller utbildningsområde. På samma gång har företag svårt att hitta rätt personer och kompetens.

Under 2012 granskade Högskoleverket kvaliteten på en rad olika högskoleutbildningar i Sverige och i stor utsträckning råder det en ”bristande kvalitet”. Tillsammans med att var fjärde företag har svårt hitta rätt personal har Svenskt Näringsliv förslag på hur utbildningskvaliteten och samarbetet mellan lärosäte och näringsliv skall stärkas.

Följande är citerat från Riksdag&Departement:

“För att råda bot på dagens dåliga matchnig föreslår organisationen en särskild etableringspeng till lärosäten som, bland annat genom att samarbeta med näringslivet, utformar sina utbildningar så att de leder till jobb för studenterna.”

Förslaget innebär att lärosäten som lyckas få ut sina studenter i relevanta jobb ska få ersättning utifrån denna förmåga.

Ett annat förslag är att premiera de lärosäten som har en hög grad av studenter som tar sin examen och inte slutar i förtid. För att höja kvaliteten på utbildningen föreslås även att lärosätet skall få resurser tilldelat sig utefter fastställt kvalitet.

Läs även:
Artikel från Riksdag&Departement
Ett nytt finansieringssystem för högskolan – för höjd kvalitet och fler jobb

Visar tid för inlägg Jan 22, 2013