ANNONS

IQ tillsammans med SFS statsar på att minska drickandet bland studenter

IQ tillsammans med SFS statsar på att minska drickandet bland studenter

Att börja studera på högskola innebär inte bara föreläsningar, tentor och ett mer självständigt liv. Det innebär också, för 7 av 10, en förväntan att dricka alkohol. Detta fastslår IQ i en ny undersökning där 1 000 högskolestudenter har svarat. Nu satsar IQ tillsammans med SFS (Sverige förenade studentkårer) på en smartare alkoholkultur.

- Unga vuxna dricker mycket och inom studentvärlden finns det i många fall en kultur som förstärker detta. Med denna satsning tar vi och Sveriges förenade studentkårer nu ett samlat grepp kring alkoholfrågan för att ändra attityder och minska alkoholkonsumtionen, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Övrig information som framgår av undersökningen;
- Drygt hälften (52 procent) av de tillfrågade tror att högskolestuderande dricker mer alkohol än personer, i samma ålder, som inte studerar.
- Mer än var tredje (36 procent) högskolestuderande har avstått från att delta i studentaktiviteter för att de inte tänkt dricka alkohol.
- Nästan 6 av 10 (56 procent) högskolestudenter har varit på en studentaktivitet där de tycker att det konsumerats för mycket alkohol.
- Drygt 8 av 10 högskolestudenter tycker att påståendet ”På många universitet/högskolor finns det traditioner där alkohol är en viktig del?” stämmer bra.

Redan i mars 2014 kommer flera studentkårer att arbeta för en smartare alkholkultur. Ambitionen är att alla studentkårer skall arbeta med detta på sikt och det kan bl.a handla om att workshops, handlingsplaner och informationsinsatset. SFS har även lämnat in en ansökan till Allmänna Arvsfonden där dem sökt bidrag för frågan.
- Vi vill bidra till en attitydförändring där ett aktivt studentliv inte nödvändigtvis behöver innebära alkoholkonsumtion. Om vår ansökan till Allmänna Arvsfonden beviljas kan vi erbjuda samtliga 51 medlemskårer hjälp att jobba med denna fråga, säger Erik Arroy, ordförande SFS.

*Undersökningen genomfördes i Norstats webbpanel mellan 25 oktober och 12 november 2013 i ett riksrepresentativt urval om 1000 högskolestuderande.

Källa: http://www.iq.se/sv/nyheter/2014/2/3/satsning-ska-minska-drickandet-bland-hogskolestudenter

Visar tid för inlägg Feb 13, 2014