ANNONS

Mälardalens högskola skapar unik ingenjörsutbildning i elektroteknik

Mälardalens högskola skapar unik ingenjörsutbildning i elektroteknik

Unik ingenjörsutbildning möter regionens kompetensbehov!

Kravet på effektiv energianvändning ökar och behovet av ingenjörer med kunskap inom elektroteknik är stort.  Branschen räknar med att behöva anställa ungefär 2 000 personer årligen inom de närmaste åren. För att stå rustade inför framtiden startar därför Mälardalens högskola (MDH) en unik ingenjörsutbildning med inriktning mot elektroteknik, i direkt samarbete med ABB, Bombardier, Mälarenergi och Westinghouse.

– Elektroteknikutbildningen har i första hand tagits fram för att möta behovet av kompetens i vår region. Utbildningen kommer att bedrivas tillsammans med ABB, Bombardier, Mälarenergi och Westinghouse och representanter från företagen kommer att ingå i högskolans lärarlag, säger Thomas Wahl, akademichef på Akademin för ekonomi, samhälle och teknik vid MDH.

Utbildningen är framtagen genom ett unikt samarbete mellan MDH och näringslivet. MDH:s forskning utgör en vetenskaplig grund och företagen bidrar med spetskompetens.
– Det är en möjlighet för oss att tillsammans med MDH och övriga aktörer forma och driva en utbildning som matchar dagens och morgondagens behov av elkraftsingenjörer. Vi vill tillsammans skapa en utbildning som leder till intressanta och utmanande jobb, ger en gedigen grund för vidare studier och som håller hög kvalitet, säger Per Eckemark, divisionschef, Power Systems, ABB.

Idag arbetar mer än 10 500 heltidsanställda i Sverige med de utmaningar som övergången till förnybara energikällor innebär och man räknar med att behöva anställa ungefär 2 000 personer årligen inom de närmaste åren i regionen.
– Vi ser stora pensionsavgångar framöver inom elkraftsbranschen så samarbetet handlar i grunden om en långsiktig kompetensförsörjning. Utbildningen är en del i det samarbete vi har inom Energy Competence Center (ECC), som handlar om att sätta Västerås på kartan som Sveriges främsta energistad, säger Per Eckemark.

Redan idag pågår framgångsrika samarbetsprojekt inom energiforskningen mellan MDH och näringslivet i regionen.
– Samarbetet med den nya elektroteknikutbildningen stärker våra relationer ytterligare och skapar goda förutsättningar för ett bredare och djupare samarbete, säger Thomas Wahl.

Studenterna kan söka till utbildningen under våren och utbildningen startar hösten 2015.

Visar tid för inlägg Mar 12, 2015