ANNONS

Möjlighet till högre utbildning på småorter

Möjlighet till högre utbildning på småorter

För den som bor på landsbygden har enda möjligheten till högre utbildning ofta varit att flytta in till städerna. Men nu kan det bli ändring på det!

Almedalsveckan är i full gång och på seminariet ”Vi behöver nya vägar till högre utbildning för att säkra kompetensförsörjning – i hela landet!”, diskuterades problematiken kring utflyttning från mindre kommuner många företar sig, då studieplatser saknas på den lokala orten. Detta innebär en utarmning på kompetens tillika arbetstillfällen på lokala orten.

I projektet ”Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning” försöker man därför se över hur en kompetensförsörjning på mindre orter skulle kunna se ut. Man talar om att baserat på efterfrågan på arbetsmarknaden erbjuda ett antal högskoleplatser lokalt, där traditionell högskola eller universitet inte redan finns att tillgå. Detta skulle ske genom en mer innovativ syn på anlagssystemet, menar man.

Man vill i projektet att modellen skall verka i hela landet, för att motverka ytterligare utflyttning till städerna. En bra dialog såväl nationellt som regionalt är dock nyckeln för att lyckas, menar Kerstin Norén, rektor på Högskolan Väst i Trollhättan, tillika en av de som deltog i seminariet.

Källa: MyNewsDesk

Visar tid för inlägg Jul 03, 2014