ANNONS

Ökat intresse för högskoleprovet

Ökat intresse för högskoleprovet

Drygt 50 000 personer har anmält sig till höstens högskoleprov. Det är en ökning med åtta procent jämfört med förra hösten då anmälningarna minskade något.

Om drygt en månad, lördagen den 27 oktober, är det åter dags för högskoleprovet. Över 51 300 har anmält sig, det är alltså nästan 4 000 fler än förra hösten då intresset för högskoleprovet minskade något efter en uppgång under sex tillfällen i följd. Hösten 2011 var också första gången som högskoleprovet gavs i sin nya form, vilket kan vara en förklaring till att färre valde att skriva provet då.

Det är roligt att antalet anmälda till högskoleprovet ökar totalt igen, nu när det nya provet väl har satt sig. Det visar på att det i grund och botten finns ett stort intresse för högskolestudier i Sverige, säger Per Zettervall, chef för systemförvaltningen vid VHS.

Det nya högskoleprovet innehåller fler uppgifter än det gamla, 160 mot tidigare 122, och är uppdelat i två lika stora delar med verbala respektive kvantitativa uppgifter. Den kvantitativa delen har fått större utrymme än i det gamla provet — tidigare låg tyngden på den verbala delen som då stod för 65 procent av provets alla uppgifter.

Visar tid för inlägg Sep 20, 2012