ANNONS

Platsera vid ingenjörs- och sjuksköterskeprogrammen ökar, men totalt så minskar platserna

Utbildningarna till ingenjör och sjuksköterska växer och tar emot drygt 800 fler nybörjarstudenter nästa år. Men totalt krymper högskolan med omkring 10 000 platser.
Blivande studenter bör ställa in sig på att det blir tuffare konkurrens om platserna, säger de universitetsoch högskoleföreträdare TT talat med. Lunds universitet till exempel måste minska med mer än 1 000 platser på några år. Planeringsdirektör Tim Ekbergs råder att i första hand söka till program.

- Kurserna lever ett mer hotat liv, och jag är övertygad om att man tänker på samma sätt på andra lärosäten, säger han.

Ansökningsomgången inför vårterminen pågår som bäst och drygt 50 000 anmälningar till höstens högskoleprov signalerar ett fortsatt stort intresse. Men en lång rad lärosäten började redan i fjol att dra i bromsen. Det gäller så gott som alla landets universitet och högskolor, enligt Marie Kalroth, utredare vid Högskoleverket. Totalt handlar det om en minskning med 700 miljoner kronor, motsvarande cirka 10 000 färre studieplatser, 2013.

Svårare att komma in

Några yrkesutbildningar ska fredas och i stället utöka. Det gäller program inom medicin/vård och till ingenjör.

Regeringen vill också belöna lärosäten med hög kvalitet på utbildningarna. Uppsala universitet fick på det sättet 16 miljoner kronor i kvalitetspeng, men det övergripande kravet att minska volymen ligger kvar. Det handlar om 1 500-2 000 studieplatser nästa år.

- Det kommer generellt att bli svårare att komma in, men när man väl är inne får man mer undervisningstid, summerar Anna Wennergrund, enhetschef vid universitets planeringsavdelning.

Källa: Norran

Visar tid för inlägg Okt 10, 2012 Tag-ikon Utbildning