ANNONS

Praktisera på ambassaden i Brasilia hösten 2016

Praktisera på ambassaden i Brasilia hösten 2016

Ambassaden söker två praktikanter till hösten 2016. Praktiken fokuserar på främjande, ekonomi, näringsliv och handel, politiska frågor inklusive mänskliga rättigheter och miljö, samt administration.

Ambassaden
Ambassadens uppgift är att vidmakthålla och stärka Sveriges förbindelser med Brasilien, att tillvarata svenska intressen och att bistå svenskar i nöd.  Ambassaden i Brasilia har fem utsända diplomater och 11 lokalanställda som arbetar med främjande, handel, näringslivsfrågor, miljö, forskning, innovation, mänskliga rättigheter, kultur, samt konsulära och migrationsrättsliga ärenden.

Praktiken
Syftet med praktiken är att ge studenten en bred inblick i arbetet på ambassaden och dess löpande verksamhet. Samtidigt finns det möjlighet till fördjupning beroende på ambassadens behov och med beaktande av studentens intresse och utbildningsinriktning. Förutom arbete med den löpande verksamheten förväntas praktikanten kunna arbeta självständigt med de uppgifter som uppkommer.

Sökande
Sökanden bör vara i slutet av sin utbildning inom statsvetenskap, förvaltningskunskap, ekonomi, juridik, administration eller annan relevant utbildningsinriktning. Arbetet kräver mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska. Dessutom krävs goda kunskaper i portugisiska, alternativt mycket goda kunskaper i spanska. Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet eller högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik.  Viktigt är att om praktik inte ingår som poänggivande kurs ska praktikantens institution intyga att praktiken är relevant för studentens studieinriktning. På grund av praktikens natur måste sökanden vara svensk medborgare.

Praktikperiod
Praktikperioden sträcker sig över 20 veckor men exakta datum bestäms i dialog med ambassaden. I år står Brasilien värd för OS (5-21 augusti) och Paralympics (7-18 september), och ambassaden ser därför gärna att höstens praktikanter tillträder i början av augusti.

Ersättning och försäkring
Praktiken är oavlönad. Ambassaden erbjuder bostad på ambassadområdet till en mindre kostnad. Praktikanten ska vara försäkrad genom sitt universitet/högskola, annan huvudman eller genom egen privat försäkring.

Ansökan
Skicka ett personligt brev och bifoga CV samt ange tre referenspersoner som vi kan nå per e-post. Ansökan ska skickas per e-post till ambassaden.brasilia@gov.se.
Sista ansökningsdag är den 15 april, 2016.

- Praktisera på ambassaden i Brasilia hösten 2016

Visar tid för inlägg Mar 11, 2016