ANNONS

Räntan på studielån är rekordlåg under 2013

Räntan på studielån är rekordlåg under 2013

I december 2012 beslutade Regeringen om att sänka räntan för studielån i Sverige. Under 2012 låg räntan på 1,5%, nu är den nere på 1,3%.

Vårt mest förmånliga lån blir än billigare. Räntan för studielån är nere på 1.3% och det är lägsta någonsin. Riksgäldskontoret har beräknat den nya ränta till 1,87 procent, varpå staten subventionerar denna ränta som den enskilde betalar med ytterligare 30 procent.

En nyutexaminerad student som läst i tre år med fullt studiestöd från CSN, påverkas positivt med ca 2 400 kr per år. I Sverige är det över en miljon personer som har studielån.

De som har studielån tagna före 1989 betalar ingen ränta. Här beräknas skulden på annat sätt. Se information från CSN här.

Tidigare års räntor:

2012 1,5
2011 1,9
2010 2,4
2009 2,5
2008 2,1
2007 2,1

Visar tid för inlägg Jan 18, 2013