ANNONS

Så blir 2013

Så blir 2013

Nytt år, orosmoln hopar sig vid horisonten och frågorna är många. Hur det blir med jobben? Vilka utbildningar ska man satsa på och vilka trender kan vi förvänta oss i framtiden? Platsjournalen har tagit hjälp av några experter för att få svar på dina frågor inför framtiden.

Sätt dig i skolbänken

Det kommer att finnas många möjligheter att få jobb även under 2013, trots att det ser dystert ut arbetsmarknaden. Skillnaden är att konkurrensen blir hårdare än tidigare. När Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen, blickar in i spåkulan ser han hur arbetslösheten sakta men säkert stiger under 2013. Samtidigt sjunker sysselsättningen för första gången på länge, det vill säga antalet människor som har ett arbete blir gradvis lägre.Allt tyder på att läget i Europa kommer att vara fortsatt osäkert även under nästa år. Det påverkar Sverige då hela 70 procent av vår export går till EU-området.

— Men trots att läget är besvärligt, tror vi att situationen kommer att lösa sig på sikt, säger Håkan Gustavsson. Arbetsförmedlingens prognos pekar på att flest jobb försvinner inom industrin och i byggbranschen, i första hand de mindre kvalificerade jobben och de utan krav på utbildning. Hårdast drabbas männen och områden utanför storstadsregionerna. Men allt ser inte nattsvart ut. Arbetsmarknaden i Sverige är stor och dynamisk. Även under 2013 rekryteras ett stort antal människor och det kommer att finnas en mängd möjligheter att hitta jobb. Till och med inom utsatta branscher som industri och bygg finns behov av kvalificerad arbetskraft och inom den offentliga sektorn är behovet av utbildad arbetskraft stor, bland annat på utbildade förskollärare.

— Skillnaden är att konkurrensen om jobben blir tuffare. Att ha en utbildning får nu större betydelse än någonsin, säger Håkan Gustavsson. Allra viktigast är att din utbildning är avslutad. I vissa fall kan det räcka med en gymnasieutbildning med rätt inriktning. Håkan Gustavssons viktigaste råd till dig som är jobbsökande är därför att sätta sig i skolbänken.

— Det är den enda vägen framåt. Samtidigt ska du ligga i och aktivt söka jobb. Och låt dig inte nedslås av dystra prognoser. Kom ihåg att det kommer skapas mycket jobb på arbetsmarknaden även under 2013, säger han.

Välj ett framtidsyrke

Funderar du på att plugga till förskollärare, biomedicinsk analytiker, högskoleingenjör, sjuksköterska eller tandläkare? Då har du stora möjligheter att få jobb i framtiden. Det visar Högskoleverkets framtidsrapport om högskoleutbildning och arbetsmarknad. Rapportmakarna har undersökt vilka yrkesgrupper som behöver ett tillskott om några år.

— Grovt räknat är behoven störst inom vård och skola, säger Torbjörn Lindqvist, ansvarig utredare på Högskoleverket. Av det trettiotal yrkesgrupper som har studerats har en tredjedel för få studenter. Det finns även utbildningar som enligt Högskoleverket bör utökas med fler platser. Till dem hör tandläkar- och läkarutbildningen.Högskoleverket gör sin bedömning utifrån hur arbetsmarknaden ser ut om tre till sex år men reserverar sig för förändringar i konjunkturen.

— Vi har tittat på befolkningsökningen och vilka effekter den har på till exempel skolans område. Men om vi hamnar i en djup lågkonjunktur om 3-4 år kommer studenterna kanske inte att vara lika eftertraktade som vi bedömer det just nu. Och våra beräkningar förutsätter att de som pensioneras ska ersättas. Syftet med rapporten är att regering och riksdag ska bli medvetna om vilka risker som finns om inte utbildningsplatserna fylls.

— För att locka studenter till vissa yrken måste de också bli mer attraktiva, till exempel genom att man ser över lärarnas löner och arbetsvillkor, säger Torbjörn Lindqvist. Han tror att studenter inte lägger så stor vikt vid rapporten.

— De flesta väljer en utbildningsväg efter sin fallenhet och sitt intresse. Men om du inte vet exakt vad du vill utbilda dig till, då kan vår rapport vara bra att känna till. Du är förvarnad och kan göra ett medvetet val.

Hjärnan blir din bästa vän

Analyserande superdatorer är ett hot mot jobben på framtidens arbetsmarknad. Därför gör du klokt i att satsa på att utbilda dig till ett yrke där tänkandet står i fokus. En kommande trend är att personer med introverta personligheter uppskattas mer av arbetsgivarna då de jobbar mer effektivt än extroverta pratkvarnar. Det ser Mats Lindgren, grundare av analysföretaget Kairos Future, som jobbar med att försöka förutspå framtidens trender. En annan trend är att behovet av lärare och ingenjörer ökar de kommande åren.

— På ingenjörssidan är det stora pensionsavgångar på gång i hela västvärlden. Vi kan redan nu se att intresset för ingenjörsutbildningarna är på väg upp. Den klassiska tunga industrin kommer att tappa mark men samtidigt finns en positiv trend där viss tillverkningsindustri flyttar hem sin produktion till Sverige.

— Det beror på fördelarna med att ha sin forskning och produktutveckling nära tillverkningen. Vi kan till exempel se att Stiga har flyttat hem sin tillverkning av pulkor från Kina, säger Mats Lindgren. På längre sikt kommer många jobb att försvinna på grund av att människor ersätts av ny teknik.

— När du checkar in på Arlanda gör du det i en automat eller via sms. Den processen fortsätter och vi går nu in i en ny typ av automatisering av kvalificerade tjänster. Samtidigt bryter superdatorerna ny mark. Ett exempel är IBM:s super-dator Watson som med sin artificiella intelligens, AI, vunnit Jeopardy över bästa tänkbara mänskliga motstånd. Nu utvecklas metoder för att använda de smarta datorerna åt till exempel översättning, research, ta fram analyser och för att ställa diagnoser på sjuka patienter. Arbetsområden som hittills uteslutande har utförts av människor.
Om man ska tänka strategiskt för att stå sig på framtidens arbetsmarknad är det därför klokt att satsa på jobb där det mänskliga tankearbetet är en del av yrket. Exempel på sådana yrken är bland annat designers, copywriters och ingenjörer.

— När det kommer till att komma på innovationer och tänka konceptuellt är människan fortfarande unik. Där är vi fortfarande bättre än de bästa datorerna, säger Mats Lindgren.

Källa: ams

Yrken det finns behov av om tre till sex år

Fritidspedagoger
Biomedicinska analytiker
Yrkeslärare
Speciallärare och specialpedagoger
Högskoleingenjörer
Samhällsvetare
Receptarier
Förskollärare
Grundskole- och gymnasielärare
Tandläkare
Sjuksköterskor

Källa: Högskoleverket

Visar tid för inlägg Jan 09, 2013