ANNONS

Större chans komma in på hippologutbildningen - Kravet på arbetslivserfarenhet slopas

Större chans komma in på hippologutbildningen - Kravet på arbetslivserfarenhet slopas

Nu blir det ökad chans att komma in på hippologprogrammet vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Från och med antagningen 2013 tas kravet på sex månaders yrkeslivserfarenhet bort. Däremot räknas det som en merit inför utbildningen om man arbetat eller praktiserat i professionell hästverksamhet.

– Vi ser inte längre yrkeslivserfarenhet som en nödvändighet för att kunna tillgodogöra sig studierna på hippologprogrammet. Antagningsproven är tillräckliga för att bedöma om sökande till hippologprogrammet har den kunskap och vana av ridning/körning och hästhantering som krävs för att påbörja utbildningen. Yrkeslivserfarenhet är fortfarande önskvärt, och görs nu istället meriterande genom att minst sex månaders arbete eller praktik ger två tilläggspoäng till antagningsprovsresultatet för den som har ett godkänt antagningsprov, säger Anna-Lena Holgersson, föreståndare Hippologenheten SLU.

Ändringarna gäller redan inför antagningarna till höstterminen 2013. SLU:s rektor tog beslutet om ändringarna (i veckan), och dessförinnan har Högskoleverket sagt ja till förändringen.

Hippologprogrammet är sedan hösten 2010 ett treårigt kandidatprogram och är Sveriges enda universitetsutbildning med renodlad hästinriktning. Utbildningen bedrivs på landets tre riksanläggningar, Flyinge och Strömsholm för ridhästinriktningen samt Wången för trav- och islandshästinriktningen.

– Glädjande nog är nära 9 av 10 utexaminerade hippologer verksamma i arbetslivet, de allra flesta i hästnäringen. Travtränare, ridskolechefer, hästturismföretagare och tjänstemän i hästsportens olika organisationer är bara några av yrkesrollerna. Förutsättningarna för att få ett jobb i hästsektorn efter utbildningen är goda eftersom hippologutbildningen är både bred och djup. Dessutom har den ett gott rykte utomlands, säger Anna-Lena Holgersson.

– Kravet på yrkeslivserfarenhet har tagits bort av flera anledningar. Vi väntar oss att förändringen gör hippologprogrammet än mer attraktivt och att vi nu kan fånga upp sökande som har god erfarenhet och kunskap men som inte haft möjlighet att få anställning eller praktik motsvarande det tidigare behörighetskravet. Eftersom programmet numera är treårigt har utbildningen också en ökad grad av yrkeslivsanknytning bl. a. genom verksamhetsförlagd utbildning i ca 20 veckor. Individualisering inom programmet ger studenterna en mer anpassad träning för att kunna verka i yrkesrollen som hippolog, säger Anna-Lena Holgersson.

Läs mer om den nya behörigheten och antagningsreglerna på www.slu.se/hippolog.

Källa: slu.se

Visar tid för inlägg Dec 21, 2012