ANNONS

Studenternas nya fuskmetoder - man hyr skribent

Studenternas nya fuskmetoder - man hyr skribent

Högst omoraliskt men vattentätt? Fler väljer att hyra spökskrivare för uppsats och pm.

Fusket har under de senaste åren ökat kraftigt på högskolorna runt om i landet. Det kan också bero på att högskolorna i större utsträckning skapat fler kontroller och lägger vikt vid att sätta dit fuskare. Under 2011 blev 639 studenter avstängda, vilket är en ökning jämfört med tidigare år.

En vanlig anledningen till fusk är att studenter felaktigt anger källor och hur man sedan refererar till dessa, det behöver alltså inte vara med avsikt som ”fusket” uppstår. Kristoffer Andersson, vise ordförande studentkåren Högskolan Väst, har som förslag att man i den första kursen vid högskolan lär ut att arbeta med källor och referenser för att förebygga denna typ av ärenden.

Högskolorna arbetar aktivt med att kontrollera plagiat, detta sker i flesta fall genom att studenterna själva får ladda upp sina arbeten till Urkund i samband med inläming. Urkund stämmer sedan av hur mycket av texten som förekommer i andra medier, tidigare uppsatser etc för att sedan bedöma om innehållet är unikt.

Plagiat är de vanligaste typen av fusk följt av fusklappar, otillåtet samarbete och förfalskning av dokument.

Den nya treden innebär att man hyr in skribenter som gör jobbet åt en, skriver tex uppsats eller PM. Det finns företag som specialiserat sig på den typen av uppdrag och hittills har disciplinnämnden (i Lund) aldrig haft ett ärende där studenter misstänkts för att köpt dessa tjänster.

Läs även:
Lundagård om spökskrivare
Video på tv4play om fusket på Högskolan Väst
Disciplinärenden 2011 vid universitet och högskolor (hsv)

Visar tid för inlägg Mar 11, 2013

Kommentera artikeln genom Facebook