ANNONS

Det råder delade meningar om Sveriges bästa högskoleprogram

Det råder delade meningar om Sveriges bästa högskoleprogram

Hur skall studier egentligen bedrivas? Det finns olika metoder och i en debattartikel ur Uppsalas nya tidning kan läsa om hur meningarna går isär gällande PBL (problembaserat lärande) vid juristprogrammet.

Juristprogrammet vid Uppsala universitet fick det övergripande omdömet “mycket hög kvalitet” av Högskoleverket, men hur bra är egentligen själva utbildningen?

Juridikstuderande Erik Holtstrand är kritisk mot den inlärningsmetod som studenter vid Juridicum i Uppsala får erfara. Här kan man ha åtta föreläsningar på en termin och tillbringa resterade tid för självstudier.

Utdrag från debattartikeln:
Vi söker all information på egen hand och antalet läsplatser förbehållet juridikstuderande är få. Grupprum för de så kallade basgruppsmötena har man tur om man hittar på ett av de allmänna biblioteken.
Samtidigt har universitetet, sedan några år tillbaka, bestämt sig för att fördubbla antalet juridikstuderande genom en lika stor antagning på våren. Så som vårt program är utformat är det inget problem. Det är bara att trycka upp lite fler seminariehäften och låta studenterna sitta där de får plats. Inga nya föreläsningssalar krävs och inga fler föreläsare behöver bokas in.
Att fler föreläsningar (korvstoppningsmetoden) och så kallat problembaserat lärande (PBL) skulle utesluta varandra har jag svårt att förstå. Däremot är jag övertygad om att det senare är så pass kostnadseffektivt att man gladeligen lyfter fram det som det enda rätta.

Eriks uppfattning är även att fler föreläsningar och andra inslag än seminarium skulle göra programmet bättre och roligare.

Åsikterna går isär och Rebecca Söderström, doktorand samt lärare vid Juridicum i Uppsala, menar på att PBL (problembaserat lärande) inte har med resurser att göra. Inlärningsmetoden är populär bland de studerande, lärarna och inte minst arbetsgivarna. Rebecca poängterar även att efter en termin kan det vara tidigt att yttra sig gällande inlärningsmetoderna. Söker man en annan metodik går de bra att studera Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Debattartikeln i sin helhet finner ni här:
http://www.unt.se/debatt/sveriges-basta-juristprogram-2054582.aspx

Visar tid för inlägg Jan 10, 2013