ANNONS

Tre år efter sammanslagningen - så här har det gått för Linnéuniversitetet

Tre år efter sammanslagningen - så här har det gått för Linnéuniversitetet

En olöst lokalfråga, en läkarutbildning som kom och gick, en ny omstridd organisation och så Kamprad som gick in med miljardbelopp till forskning. I år fyller Linnéuniversitetet tre år.
Smålandsposten har gjort en sammanställning och ger oss här en resumé.

Utbildningarna

Flera nya utbildningar och examensrätter har tillkommit sedan Linnéuniversitetets bildande, bland annat psykologutbildning, ingenjörsprogram i industriell ekonomi och nya lärarutbildningar, något som få lärosäten lyckades med. Men det blev nej för sjukgymnastutbildning och civilingenjörsutbildning. Flera utbildningar har också fått kritik för bristande kvalitet från Högskoleverket, som optikerutbildningen och nationalekonomi och åtgärder kravs för att behålla examensrätten.

Ungefär 70 procent av utbildningarna håller hög kvalitet och Linnéuniversitetet ligger på rikssnittet. Universitetet har haft ett högt och ökande söktryck men rankas lågt när det jämförs med andra universitet. Senaste rankinglistan från Urank placerade Linné på plats 18 av 29, en besvikelse för rektor Stephen Hwang. Besvikelsen var också stor när det visade sig att regeringen i budgetpropositionen bygger ut läkarutbildningen i mycket mindre skala än vad som tidigare sagts. Samarbetet är satt på vänt och det är oklart när det kan få fart igen.

Forskning

Flera spetsforskningsgrupper har inrättats för profilering inom forskning. Senaste ämnet att få spetsforskningsepitet är biomaterialkemi och expertisen inom gruppen är enligt rektor Stephen Hwang unik i landet. Övriga spetsgrupper är: Kulturmöten som en konsekvens av kolonial expansion, Ekologi och evolution samt Arbetsmarknad och diskriminering.

Kampradpengarna

Vid jul 2011 kom beskedet att Ingvar Kamprad och Inter Ikea Group skänker nästan en miljard kronor till Familjen Kamprads stiftelse vars syfte är att stärka forskning och utveckling särskilt i Småland. Ett halvår senare gick Ikano in med en knapp miljard till. Linnéuniversitetet har i stort sett första tjing på forskningsanslag och de första pengarna delades ut under hösten 2012.

För universitetets del innebär donationen bland annat stora möjligheter att rekrytera toppforskare.

Placeringen

Redan före sammanslagningen av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar var frågan om ett nytt, stadsoch sjönära universitetshus i Kalmar på tapeten. Åren har gått men något beslut om var ett sådant hus kan placeras har inte kunnat fattas.

Bråken

Det har varit många genom åren. Det började med ett ombyggt rektorskontor för 800 000 kronor när spardirektiv precis gått ut och fortsatte med en specialbeställd rektorskedja i silver för 200 000 kronor. På senare tid har stridigheterna rasat inför öppen ridå på designinstitutionen vilket kulminerade i en arbetsmiljöutredning och att dekanen avgick.

När en ny organisation skulle klubbas protesterade facken vilt liksom ett 40-tal professorer,och rektor Stephen Hwang anklagades för att vara odemokratisk och makthungrig. * Pukeberg…Var designutbildningen ska ligga har varit omstritt alla tre åren och trots utredningar så har man inte kunnat komma fram till något definitivt svar på frågan. Det senaste förslaget innebär att utbildningen ska finnas på tre orter: Kalmar, Växjö och Pukeberg.

Kommunalråden i Glasriket och landshövdingarna i Kalmar och Kronoberg strider för att utbildningen ska vara kvar i sin helhet i Pukeberg men universitetsstyrelsen har gett klartecken för att trepartslösningen ska utredas vidare.

Studenterna

Dyra och för få studentbostäder är återkommande klagomål bland studenterna. I höstas var bostadsbristen värre än någonsin enligt Linnéstudenterna som manifesterade i Växjö med tältläger och krav på ökat kommunalt engagemang. Ett förslag om modulboende kom upp, men har ännu inte lett till något konkret.

Källa: Smålandsposten

Visar tid för inlägg Jan 03, 2013