ANNONS

Turismutbildningar hotas om nedläggning

Turismutbildningar hotas om nedläggning

Hälften av landets utbildningar inom turism, mat och upplevelse går en oviss framtid till mötes, i och med Universitetskanslersämbetets senaste granskning.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är en myndighet som granskar och utvärderar kvaliteten på högskoleutbildningar för att säkerställa att utbildningen du går eller sökt till håller hög kvalitet.

Nu har det blivit klart att nästan exakt hälften – åtta av sjutton – av landets högskoleutbildningar inom turism samt närliggande områden*, fått omdömet bristande kvalitet, vilket händer då studenterna på utbildningen inte uppnår ett eller flera av målen i examensbeskrivningen.

En av de utbildningar som drabbats är TurismvetenskapKarlstads Universitet. Här är bristen i många fall att studenternas examensarbeten inte uppnår tillräckligt hög veteskaplig nivå.

Kan universitetet eller högskolan inte inom ett år uppvisa att man vidtagit förbättringsåtgärder som garanterar att utbildningen når alla examensmål,  riskerar man förlora sitt examenstillstånd. Detta innebär att utbildningen stryks från antagningen. Studenter som redan påbörjat utbildningen har dock fortfarande rätt att slutföra studierna.


* Hit räknas även måltidskunskap, upplevelseproduktion, service management och samhällsplanering

Källor: SVT, Studera.nu, UKÄ

Visar tid för inlägg Jun 19, 2014