ANNONS

Högskoleprovet hösten 1995

Välj delprov nedan för att starta.

Högskoleprovet hösten 1995

Detta prov består av totalt fyra olika delprov, varav två verbala delprov och två kvantitativa delprov. De verbala delproven är ORD (ordkundkap) och LÄS (svensk läsförståelse). De kvantitativa delproven är NOG (kvantitativa resonemang) och DTK (diagram, tabeller och kartor).

Delproven ELF (engelsk läsförståelse) och AO (allmänorientering) som också förekom vid det ursprungliga provtillfället saknas dessvärre.

Anvisningar finner du i de separata delproven.

Prov Antal uppgifter Tilldelad provtid i minuter
DTK 20 55
LÄS 24 60
NOG 20 45
ORD 30 15
Totalt 94 175
ORD består av 30 frågor och du har 15 minuter på dig.
Om du inte kan lösa en uppgift, försök då att bedöma vilket svarsförslag som verkar mest rimligt. Du får inget poängavdrag om du svarar fel.
Tips! Använd helskärmsläge när du gör proven.

Du måste vara inloggad för att ta provet.
Logga in »
Inte medlem? Skapa ett konto här.

Anvisningar

ORD – Ordkunskap

Varje uppgift inleds med ett ord i fetstil. Under detta finns fem svarsförslag. Välj det svarsförslag som bäst motsvarar innebörden av det fetstilta ordet. Endast ett svarsförslag är rätt.

Om du inte kan lösa en uppgift, försök då att bedöma vilket förslag som verkar mest rimligt.

Du får inget poängavdrag om du svarar fel.

Du kan fortsätta göra klart provet även om provtiden tar slut. Provtiden visar fördelad tid vid ett verkligt högskoleprov.

NOG består av 20 frågor och du har 45 minuter på dig.
Om du inte kan lösa en uppgift, försök då att bedöma vilket svarsförslag som verkar mest rimligt. Du får inget poängavdrag om du svarar fel.
Tips! Använd helskärmsläge när du gör proven.

Du måste vara inloggad för att ta provet.
Logga in »
Inte medlem? Skapa ett konto här.

Anvisningar

NOG – Kvantitativa resonemang

Varje uppgift innehåller en fråga som är markerad med fet stil. Uppgifterna kan även innehålla viss inledande information. Därefter följer två påståenden, (1) och (2). Till varje uppgift finns fem svarsförslag varav endast ett är rätt. Du ska avgöra hur mycket information, utöver den som anges i inledningen, som behövs för att entydigt besvara frågan.

Om du inte kan lösa en uppgift, försök då att bedöma vilket förslag som verkar mest rimligt.

Du får inget poängavdrag om du svarar fel.

Du kan fortsätta göra klart provet även om provtiden tar slut. Provtiden visar fördelad tid vid ett verkligt högskoleprov.

LÄS består av 24 frågor och du har 60 minuter på dig.
Om du inte kan lösa en uppgift, försök då att bedöma vilket svarsförslag som verkar mest rimligt. Du får inget poängavdrag om du svarar fel.
Tips! Använd helskärmsläge när du gör proven.

Du måste vara inloggad för att ta provet.
Logga in »
Inte medlem? Skapa ett konto här.

Anvisningar

LÄS – Svensk läsförståelse

Provet består av sex texter från olika ämnesområden. Texterna är skrivna av olika författare och är ibland bear-
betade för att passa in i provet.

Till varje tcxt hör l’yra uppgifter. Varje uppgift består av en fråga med fyra svarsförslag. Ett av dessa är rätt.

Ibland kan du klart se att ett av svarsförslagen är rätt och de andra fel. Ibland verkar först flera svar mer eller
mindre rimliga. Då måste du, genom att jämföra de olika svarsförslagen välja ut det svar som bäst överens-
stämmer med innehållet i texten.

Observera att du ska lösa uppgifterna med ledning av den information som ges i respektive text.

Du får inget poängavdrag om du svarar fel.

Du kan fortsätta göra klart provet även om provtiden tar slut. Provtiden visar fördelad tid vid ett verkligt högskoleprov.

DTK består av 20 frågor och du har 55 minuter på dig.

DTK-provet innehåller bilder med diagram, tabeller och annat material varför vi rekommenderar att detta prov görs på en stor skärm.


Om du inte kan lösa en uppgift, försök då att bedöma vilket svarsförslag som verkar mest rimligt. Du får inget poängavdrag om du svarar fel.
Tips! Använd helskärmsläge när du gör proven.

Du måste vara inloggad för att ta provet.
Logga in »
Inte medlem? Skapa ett konto här.

Anvisningar

DTK – Diagram, tabeller och kartor

Provet innehåller diagram, tabeller, kartor och andra grafiska framställningar. Uppgifterna ska lösas med hjälp av den information som finns på respektive uppslag. Till varje uppgift finns det fyra svarsförslag. Välj det som bäst besvarar frågan.

Om du inte kan lösa en uppgift, försök då att bedöma vilket förslag som verkar mest rimligt.

Du får inget poängavdrag om du svarar fel.

Du kan fortsätta göra klart provet även om provtiden tar slut. Provtiden visar fördelad tid vid ett verkligt högskoleprov.