ANNONS

Högskoleprovet hösten 1996

Välj delprov nedan för att starta.

Högskoleprovet hösten 1996

Detta prov består av totalt fem olika delprov, tre verbala delprov och två kvantitativa delprov. De verbala delproven är ORD* (ordkundkap), ELF* (engelsk läsförståelse) och LÄS (svensk läsförståelse). De kvantitativa delproven är NOG (kvantitativa resonemang) och DTK* (diagram, tabeller och kartor).

Anvisningar finner du i de separata delproven.

* = delprov saknas

Prov Antal uppgifter Tilldelad provtid i minuter
NOG 22 50
LÄS 24 60
Totalt 46 110
NOG består av 22 frågor och du har 50 minuter på dig.
Om du inte kan lösa en uppgift, försök då att bedöma vilket svarsförslag som verkar mest rimligt. Du får inget poängavdrag om du svarar fel.
Tips! Använd helskärmsläge när du gör proven.

Du måste vara inloggad för att ta provet.
Logga in »
Inte medlem? Skapa ett konto här.

Anvisningar

NOG – Kvantitativa resonemang

Varje uppgift innehåller en fråga som är markerad med fet stil. Uppgifterna kan även innehålla viss inledande information. Därefter följer två påståenden, (1) och (2). Till varje uppgift finns fem svarsförslag varav endast ett är rätt. Du ska avgöra hur mycket information, utöver den som anges i inledningen, som behövs för att entydigt besvara frågan.

Om du inte kan lösa en uppgift, försök då att bedöma vilket förslag som verkar mest rimligt.

Du får inget poängavdrag om du svarar fel.

Du kan fortsätta göra klart provet även om provtiden tar slut. Provtiden visar fördelad tid vid ett verkligt högskoleprov.

LÄS består av 24 frågor och du har 60 minuter på dig.
Om du inte kan lösa en uppgift, försök då att bedöma vilket svarsförslag som verkar mest rimligt. Du får inget poängavdrag om du svarar fel.
Tips! Använd helskärmsläge när du gör proven.

Du måste vara inloggad för att ta provet.
Logga in »
Inte medlem? Skapa ett konto här.

Anvisningar

LÄS – Svensk läsförståelse

Provet består av svenska texter från olika ämnesområden som följs av uppgifter som skall lösas med ledning av respektive text.

Varje uppgift består av en fråga med fyra svarsförslag, varav ett är rätt.

Ibland kan du klart se att ett av svarsförslagen är rätt och att de andra är fel. Ibland verkar först flera svar mer eller mindre rimliga. Då måste du, genom att jämföra de olika svarsförslagen, välja ut det som bäst besvarar frågan.

Du får inget poängavdrag om du svarar fel.

Du kan fortsätta göra klart provet även om provtiden tar slut. Provtiden visar fördelad tid vid ett verkligt högskoleprov.