ANNONS

Högskoleprovet våren 1993

Välj delprov nedan för att starta.

Högskoleprovet våren 1993

Detta prov består av totalt fyra olika delprov, varav två verbala delprov och två kvantitativa delprov. De verbala delproven är ORD (ordkundskap) och LÄS (svensk läsförståelse). De kvantitativa delproven är NOG (kvantitativa resonemang) och DTK (diagram, tabeller och kartor).

Delproven ELF (engelsk läsförståelse) och AO (allmänorientering) som också förekom vid det ursprungliga provtillfället saknas dessvärre.

Anvisningar finner du i de separata delproven.

Prov Antal uppgifter Tilldelad provtid i minuter
LÄS 24 60
DTK 20 55
Totalt 44 115
LÄS består av 24 frågor och du har 60 minuter på dig.
Om du inte kan lösa en uppgift, försök då att bedöma vilket svarsförslag som verkar mest rimligt. Du får inget poängavdrag om du svarar fel.
Tips! Använd helskärmsläge när du gör proven.

Du måste vara inloggad för att ta provet.
Logga in »
Inte medlem? Skapa ett konto här.

Anvisningar

LÄS – Svensk läsförståelse

Provet består av sex texter från olika ämnesområden. Texterna är skrivna av olika författare och är ibland bearbetade för att passa in i provet.

Till varje text hör fyra uppgifter. Varje uppgift består av en fråga med fyra svarsförslag. Ett av dessa är rätt.

Ibland kan du klart se att ett av svarsförslagen är rätt och de andra fel. Ibland verkar först flera svar mer eller mindre rimliga. Då måste du, genom att jämföra de olika svarsförslagen välja ut det svar som bäst överensstämmer med innehållet i texten.

Observera att du ska lösa uppgifterna med ledning av den information som ges i respektive text.

Du får inget poängavdrag om du svarar fel.

Du kan fortsätta göra klart provet även om provtiden tar slut. Provtiden visar fördelad tid vid ett verkligt högskoleprov.

DTK består av 20 frågor och du har 55 minuter på dig.

DTK-provet innehåller bilder med diagram, tabeller och annat material varför vi rekommenderar att detta prov görs på en stor skärm.


Om du inte kan lösa en uppgift, försök då att bedöma vilket svarsförslag som verkar mest rimligt. Du får inget poängavdrag om du svarar fel.
Tips! Använd helskärmsläge när du gör proven.

Du måste vara inloggad för att ta provet.
Logga in »
Inte medlem? Skapa ett konto här.

Anvisningar

DTK – Diagram, tabeller och kartor

Provet innehåller diagram, tabeller, kartor och andra grafiska framställningar. Materialet är hämtat från olika källor och eftersom det lyfts ut ur sitt ursprungliga sammanhang har vissa tillägg gjorts för att förklara en del begrepp och förhållanden.

Uppgifterna ska lösas med hjälp av den information som finns på respektive uppslag. Till varje uppgift
finns det fem svarsförslag. Ett av dem är rätt.

Om du inte kan lösa en uppgift, försök då att bedöma vilket förslag som verkar mest rimligt.

Du får inget poängavdrag om du svarar fel.

Du kan fortsätta göra klart provet även om provtiden tar slut. Provtiden visar fördelad tid vid ett verkligt högskoleprov.