ANNONS
  • Välkommen till högskoleprovet
    Börja träna helt gratis här!

Högskoleprovet

Träna online

Detta är ett interaktivt högskoleprov som alla kan träna på. Du väljer högskoleprov och sedan startar du ett valfritt delprov. Du kan göra om delprov och förbättra dina resultat hela tiden. Totalt finns ca 100 delprov upplagda. Registrera dig här för att börja träna.

Introduktion

Om betygen från gymnasiet inte räcker till, eller om man bara vill höja sannolikheten av att komma in på den utbildningen man vill, så kan det vara en god ide att göra högskoleprovet. Det är en hög konkurrens för att komma in på de olika utbildningar som universitet och högskolor i Sverige erbjuder, och ett hyfsat resultat på högskoleprovet kan öka dina chanser nämnvärt. Det kan också vara ett bra sätt att mäta sina kunskaper på, och kan ge en antydan om hur redo man är för studier på högre nivå. Det bästa med att göra provet flera gånger är att det bara är det bästa resultatet som räknas när man söker in på en utbildning, förutsatt att det är inom fem år efter att man gjort provet.

Våra övningsprov

För att intresserade skulle kunna testa sig mer på de nya provdelarna (XYZ, KVA och MEK) så skapade vi några övningsprov på dessa delprov. Uppgiften i högskoleprovet hösten 2012 och våren 2013 har visat sig vara häpnadsväckande lika uppgifterna i våra övningsprov. Högskoleprovet har använt en extremt hög andel av studeravidares ord som svarsalternativ i MEK. Högskoleprovet använde dessutom en gång exakt samma publicerade text till en uppgift som studeravidare då redan använt till en övningsuppgift. I XYZ och KVA har uppgifterna varit mycket likartade, och i några fall exakta kopior av studeravidares uppgifter.
Läs jämförelsen med hp hösten 2012 här. Läs jämförelsen med hp våren 2013 här.

Kurser för högskoleprovet

Om du vill få ut det mesta av dina studier så kan du köpa en kurs från en seriös aktör som är specialiserad på högskoleprovet t.ex. Hpakademin. Det finns också böcker, appar, intensivkurser, webbkurser och personlig undervisning. Här kan du läsa om olika kurser och tjänster.

Högskoleprovet hösten 2017

Anmälan öppnar den 15:e augusti och provet äger rum den 21:a oktober 2017.
Högskoleprovet äger alltid rum på en lördag.

Praktisk information om högskoleprovet

Högskoleprovet hålls två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten och alltid på en lördag. Det kostar 450 kronor per gång och man kan få ett resultat mellan 0,0 och 2,0 som då är det bästa resultatet. Medelvärdet för hela landet brukar ligga på ungefär 0,9. Deadline för att anmäla sig brukar ligga på lite mer än en månad innan provet hålls.

Gamla och nya högskoleprovet

Innan november 2011 såg högskolprovet annorlunda ut. Det bestod då av 122 uppgifter och hade färre delprov. Numera består provet av 160 uppgifter och är uppdelat på hälften i en verbal och en kvantitativ del, som i sin tur är uppdelade i fyra delar vardera. På provdagen får du göra fem delprov á 55 minuter vardera. Två av dem är från den kvantitativa delen, två är från den verbala och det femte är ett utprövningsprov, det vill säga ett testprov som inte kommer ingå i ditt resultat. Det består utav uppgifter från delarna nedan och görs för att hitta passande uppgifter till framtida prov.

Den verbala delen

Den verbala delen är uppdelad i fyra mindre delprov:

ELF: Testar din engelska läsförståelse.
LÄS: Testar din svenska läsförståelse.
ORD: Testar din förmåga att förstå svenska ord.
MEK: Testar din förmåga att sätta in ord och uttryck i rätt kontext.

Den kvantitativa delen

Den kvantitativa delen är såsom den verbala också uppdelad i fyra mindre delprov:

XYZ: Uppgifter där du ska lösa matematiska problem inom geometri, funktionslära, statistik, aritmetik och algebra.
KVA: Uppgifter där du ska genomföra kvantitativa jämförelser inom geometri, funktionslära, statistik, aritmetik och algebra.
DTK: Du ska tolka och förstå olika diagram, kartor och tabeller.
NOG: Testar din förmåga att tänka logiskt genom att du ska lösa olika matematiska problem.
Länk till alla frågor