ANNONS
  • Välkommen till högskoleprovet
    Börja träna helt gratis här!

ORD

ORD – Ordkunskap

ORD prövar din förmåga att förstå ord och begrepp. I delprovet inleds varje uppgift med ett ord i fetstil. Under detta finns fem svarsförslag. Din uppgift är att välja det svarsförslag som bäst motsvarar innebörden av det fetstilta ordet. Ord-uppgifterna är antingen synonymer eller hyponymer. Det som kännetecknar synonymuppgifterna…

Tips inför ORD-provet

Det är osannolikt att du kommer att ha någon nytta av att försöka toppa ditt ordförråd strax innan högskoleprovet. Det tar tid att utöka ordförrådet, vilket gör att äldre brukar lyckas bättre än yngre på delprovet ORD. Traditionellt har ORD-proven bestått av 47.5% substantiv, 27.5% verb, 20% adjektiv och…

Övningsexempel ORD

fabel A    intetsägande fras B    högtidligt tal C    moraliserande saga D    dagdröm E    falsk anklagelse En fabel är en moraliserande saga. Rätt svar är C.