ANNONS
  • Välkommen till högskoleprovet
    Börja träna helt gratis här!

LÄS

LÄS – Svensk läsförståelse

LÄS avser att pröva din läsförståelse i vid mening. Delprovet LÄS innehåller åtta svenska originaltexter, sex korta texter med två uppgifter till varje, och två längre texter med fyra uppgifter till varje. Varje uppgift består av en fråga med fyra svarsförslag. Vissa uppgifter tar fasta på detaljer i texten,…

Tips inför LÄS-provet

Det är svårt att intensivt studera till sig heltäckande kunskaper för den verbala delen av högskoleprovet. Ordförråd, kännedom om facktermer och förståelse för svenska uttryck tar tid att lära sig. Ett vetgirigt sinnelag och en nyfikenhet till det svenska språket kan öka kunnandet snabbare. Du kan öva upp din…

Koncentration

Koncentrationen är förmågan att rikta och upprätthålla fokus. Koncentrationen är minst sagt betydande vid LÄS-provet. Din koncentration är vassare när du är i balans. Otillfredsställda behov, så som hunger och sömn, kan ge upphov till bristande koncentration. Sokrates förordade ett sunt sinne i en sund kropp och det gäller än…