ANNONS
  • Välkommen till högskoleprovet
    Börja träna helt gratis här!

KVA

KVA – Kvantitativa jämförelser

KVA prövar din förmåga att göra kvantitativa jämförelser inom områdena aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik. Varje uppgift presenterar två olika kvantiteter (I och II). I vissa fall ges tilläggsinformation som ska användas vid lösningen. Din uppgift är att avgöra vilken av dessa två kvantiteter som är störst. Varje uppgift…

Tips inför KVA-provet

Det finns inte mycket studier på KVA-provet, då det är ett av de nya delproven som infördes hösten 2011. Vi gjorde en egen koll över sammansättningen av vilka matematiska grenar KVA-provets uppgifter fokuserade på i de två högskoleproven hösten 2011 och våren 2012. I en del uppgifter är mer än…

Olikheter

I KVA-provet är det grundläggande att du känner till de tecken som jämför kvantiteter. x = y innebär att x är lika med y. x ≠ y innebär att x inte är lika med y. x > y innebär att x är större än y. x <…

Måttenheternas prefix

Man använder sig av prefix framför måttenheter för att göra det smidigare att skriva större och mindre mått. T.ex. kilo som står för tusen betecknas med ett k framför måttenheten. Tusen gram kan skrivas som 1 kg och femtusen meter kan skrivas som 5 km. De beteckningar på…

Övningsexempel KVA

A    I är större än II B    II är större än I C    I är lika med II D    informationen är otillräcklig Förklaring till svarsförslagen…