ANNONS
  • Välkommen till högskoleprovet
    Börja träna helt gratis här!

DTK

DTK – Diagram, tabeller och kartor

DTK prövar din förmåga att hämta och tolka information ur diagram, tabeller och kartor. Delprovet innehåller åtta figuruppsättningar med diagram, tabeller, kartor och andra grafiska framställningar. Till varje figuruppsättning följer i genomsnitt tre uppgifter. Din uppgift är att välja det rätta svarsförslaget till en fråga med hjälp av information…

Tips inför DTK-provet

Henriksson (1991) och Henriksson & Bränberg (1992) har studerat effekter av upprepat provtagande. Resultatet visade relativt stora poängförbättringar på delproven DTK och NOG. DTK-prov ger dig inte bara en fingervisning vad du kan förvänta dig i ett DTK-prov, de förbättrar dig även påtagligt inför kommande DTK-prov!

Övningsexempel DTK

Studera det högsta och det lägsta vattenstånd som uppmättes i Mälaren under 1996. Hur stor var skillnaden? A    0,20 m B    0,30 m C    0,35 m …