ANNONS
  • Välkommen till högskoleprovet
    Börja träna helt gratis här!

DTK – Diagram, tabeller och kartor

DTK prövar din förmåga att hämta och tolka information ur diagram, tabeller och kartor.

Delprovet innehåller åtta figuruppsättningar med diagram, tabeller, kartor och andra grafiska framställningar.

Till varje figuruppsättning följer i genomsnitt tre uppgifter. Din uppgift är att välja det rätta svarsförslaget till en fråga med hjälp av information från den tillhörande figuruppsättningen.


Antal uppgifter: 24
Fördelad provtid: 46 min


Regler för uppgifterna i de kvantitativa delproven.
Konventioner