ANNONS
  • Välkommen till högskoleprovet
    Börja träna helt gratis här!

Övningsexempel KVA

A    I är större än II
B    II är större än I
C    I är lika med II
D    informationen är otillräcklig


Förklaring till svarsförslagen
A    Kvantitet I är större än kvantitet II.
B    Kvantitet II är större än kvantitet I.
C    De två kvantiteterna är lika stora.
D    Förhållandet mellan de två kvantiteterna kan inte entydigt bestämmas utifrån den givna informationen.


Lösning