ANNONS
Forum → Provdelar → NOG → Tråd

NOG 2008

rankrankrank

Inlägg totalt 15

Medlem sedan 2012-09-19

Henrik och Hanna sommarjobbar på samma arbetsplats. Hanna tjänar 14 kronor mer i timmen än vad Henrik gör. Vilken timlön har Henrik?

(1)  Henrik behöver arbeta fyra timmar för att tjäna lika mycket som Hanna tjänar på tre timmar.
(2)  På en arbetsdag om åtta timmar tjänar Hanna 448 kronor

Tillräcklig information för lösningen erhålls
A.i (1) men ej i (2)
B.i (2) men ej i (1)
C.i (1) tillsammans med (2)
D.i (1) och (2) var för sig
E.ej genom de båda påståendena

Hur kan detta bli D?

     
rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

Henrik och Hanna sommarjobbar på samma arbetsplats. Hanna tjänar 14 kronor mer i timmen än vad Henrik gör. Vilken timlön har Henrik?

Henriks timmlön = x
Hannas timmlön = x + 14


(1)  Henrik behöver arbeta fyra timmar för att tjäna lika mycket som Hanna tjänar på tre timmar.

Vi vet att…
4x = 3(x + 14)

Vi vet redan nu att vi kan bestämma x, eftersom x är det enda obekanta värdet i ekvationen. Men jag fullföljer uträkningen ifall någon är intresserad.
...multiplicerar parentesen med 3…
4x = 3x + 42

..subtraherar båda leden med 3x…
x = 42


(2)  På en arbetsdag om åtta timmar tjänar Hanna 448 kronor

Vi vet att…
8(x + 14) = 448

Vi vet redan nu att vi kan bestämma x, eftersom x är det enda obekanta värdet i ekvationen. Men jag fullföljer uträkningen ifall någon är intresserad.
...dividerar båda leden med 8…
x + 14 = 56

...subtraherar båda leden med 14…
x = 42


Rätt svar D.