ANNONS

Lösningsförslag provpass 2, uppgift 5. (XYZ 5)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

Vid beräkning av (4/5 – 3/4) + (2/3 + 1/2) erhålls ett bråk av positiva heltal. Vilken är den minsta nämnare som bråket kan ha?

A. 6
B. 20
C. 60
D. 72


Vi kan ta bort parenteserna.
4/5 – 3/4 + 2/3 + 1/2

...ger två bråk samma nämnare…
4/5 - 3/4 + 2/3 + 2/4

...förenklar…
4/5 - 1/4 + 2/3

...ger två bråk samma nämnare…
4/5 - 3/12 + 8/12

...förenklar…
4/5 + 5/12

...ger båda bråken samma nämnare…
48/60 + 25/60

...förenklar..
73/60

60 stämmer med svarsalternativ C.
Vi kan härmed utesluta svarsalternativ D, då 72 är större än 60.
Vi kan utesluta svars alternativ A, då 73 inte är delbart med 6.
Vi kan utesluta svarsalternativ B, då 73 inte är delbart med 20.


Rätt svar C.

     
rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

Man kan naturligtvis ge flera bråk samma nämnare på en och samma gång. Jag gör ett exempel där vi ger alla bråk samma nämnare.

4/5 - 3/4 + 2/3 + 1/2 = 48/60 - 45/60 + 40/60 + 30/60 = 73/60


Rätt svar C.