ANNONS

Lösningsförslag provpass 2, uppgift 6. (XYZ 6)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

x(y - z) / y(x + y + z) = 1/3
Om x = 4 och y = 3, vad är då z?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4


Vi ersätter x med 4 och y med 3.
4(3 – z) / 3(4 + 3 + z) = 1/3

...multiplicerar båda leden med 3…
12(3 – z) / 3(4 + 3 + z) = 1

...multiplicerar båda leden med 3(4 + 3 + z)...
12(3 – z) = 3(4 + 3 + z)

...utvecklar parenteserna…
36 – 12z = 12 + 9 + 3z

...adderar…
36 – 12z = 21 + 3z

...subtraherar båda leden med 21…
15 – 12z = 3z

...subtraherar båda leden med 12z...
15 = 15z

...dividerar båda leden med 15…
1 = z


Rätt svar A.