ANNONS

Lösningsförslag provpass 2, uppgift 9. (XYZ 9)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

a, b och c är tre på varandra följande heltal så att a < b < c.
Vad är (ab) / (bc) · (ac)?

A. –2
B. –1
C. 1
D. 2


Eftersom de är på varandra följande tal så kan man lätt räkna ut parenteserna.
(ab) = (a – (a + 1)) = aa – 1 = – 1
(bc) = (b – (b + 1)) = bb – 1 = – 1
(ac) = (a – (a + 2)) = aa – 2 = – 2

Vi kan nu räkna ut uttrycket…
(ab) / (bc) · (ac)

...genom att byta ut parenteserna mot talen de motsvarar…
–1 / –1 · –2

...dividerar…
1 · –2

...multiplicerar…
–2


Rätt svar A.

     
rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

Man kan också lösa uppgiften genom substituering.

b = a + 1
c = a + 2

(a – (a + 1)) / ((a + 1) – (a + 2)) · (a – (a + 2)) = -1/-1 · (–2) = –2


Rätt svar A.