ANNONS

Lösningsförslag provpass 2, uppgift 12. (XYZ 12)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

Arean av en cirkel är 16 cm² större än arean av en kvadrat med sidan 3 cm. Vad är cirkelns radie?

A. 5/π cm
B. 5/√(π) cm
C. √(5)/π cm
D. √(5/π) cm


Arean av kvadraten (cm²) = 3 · 3 = 9
Arean av cirkeln (cm²) = 16 + 9 = 25

Genom cirkelns areaformel så kan vi räkna fram r (radien) i cm.
πr² = 25

...dividerar båda leden med π...
r² = 25/π

...kvadrat-rotutdragning i båda leden…
r = √(25/π)

...skriver om roten av pedagogiska skäl…
r = √(25)/√(π)

...rotutdragning i täljaren…
r = 5/√(π)


Rätt svar B.