ANNONS

Lösningsförslag provpass 4, uppgift 1. (XYZ 13)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

Hur stor är vinkeln v?

A. 92°
B. 97°
C. 103°
D. 105°


För att beräkna vinkel v så tar vi först reda på hur stor vinkel x är.

Vinkelsumman för den stora triangeln.
180° = 59° + 33° + 2x

...subtraherar både leden med 92°...
88° = 2x

...dividerar båda leden med 2…
44° = x

Vinkelsumman för den högra triangeln.
180° = 44° + 33° + v

...subtraherar både leden med 77°...
103° = v


Rätt svar C.