ANNONS

Lösningsförslag provpass 4, uppgift 2. (XYZ 14)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

Medelvärdet av tre på varandra följande heltal är 947. Vad är summan av det minsta och det största talet?

A. 1 884
B. 1 886
C. 1 894
D. 1 896


Om medelvärdet av tre på varandra följande heltal är 947 så måste de tre talen vara 946, 947 och 948.

Summan av det största och minsta talet är 946 + 948 = 1894.

Eller så kan man ta och multiplicera de tre på varandra följande talens medelvärde med två, 2 · 947 = 1894.


Rätt svar C.