ANNONS

Lösningsförslag provpass 4, uppgift 3. (XYZ 15)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

På fyra dagar sålde en affär varor för x, y, w respektive z kronor. Om x > y > w > z, vilket av svarsförslagen kan då vara korrekt?

A. y = x + z
B. x = y + w
C. w = y + z
D. z = x + y


Eftersom det gäller värdet av sålda varor för en dag så är de rimligtvis inte negativa storheter.
x > y > w > z ≥ 0

Vid positiva värden så måste vi addera två mindre värden för att få ett större. Då x är det största värdet så måste svarsalternativ B vara möjligt.


Rätt svar B.