ANNONS

Lösningsförslag provpass 4, uppgift 7. (XYZ 19)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

Vad är t, om (t – 1)^t = 81?

A. 3
B. 4
C. 6
D. 9


Vi använder uteslutningsmetoden och prövar de olika svarsalternativen som t i uttrycket (t – 1)^t för att se vilket av dem som motsvarar 81.

A. (3 - 1)³ = 2³ = 2 · 2 · 2 = 8 ≠ 81
B. (4 - 1)⁴ = 3⁴ = 3 · 3 · 3 · 3 = 81


Rätt svar B.