ANNONS

Lösningsförslag provpass 4, uppgift 12. (XYZ 24)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

En mindre kvadrat med sidan x cm är inritad i en större kvadrat. Sidan i den större kvadraten är y cm längre än sidan i den mindre. Hur stor är skillnaden mellan kvadraternas areor?

A. (2xy + x²) cm²
B. (2xy + y²) cm²
C. (y² – 2xy) cm²
D. (y² – x²) cm²


Den stora kvadratens area = (x+y
Den lilla kvadratens area = x²

Vi får då att skillnaden i area blir.
(x+y)² - x²

...skriver om parentesen…
(x+y)(x+y) - x²

...multiplicerar parenteserna…
x² + 2xy + y² - x²

...förenklar…
2xy + y²


Rätt svar B.