ANNONS

Lösningsförslag provpass 2, uppgift 13. (KVA 1)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

Kvantitet I: 15 · 36 + 15 · 64

Kvantitet II: 1 501

A: I är större II
B: II är större I
C: I är lika med II
D: informationen är otillräcklig


15 · 36 + 15 · 64

...faktoriserar uttrycket…
15(36 +  64)

...räknar ut parentesen…
15 · 100

...multiplicerar…
1500


Rätt svar B.