ANNONS

Lösningsförslag provpass 2, uppgift 15. (KVA 3)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

I en låda finns endast blå, röda och gula bollar. 1/3 av bollarna är blå och 1/6 av bollarna är röda. En boll dras slumpmässigt.


Kvantitet I: Sannolikheten att den dragna bollen är gul

Kvantitet II: Sannolikheten att den dragna bollen är blå eller röd

A: I är större II
B: II är större I
C: I är lika med II
D: informationen är otillräcklig


Blå bollar: 2/6
Röda bollar: 1/6
Gula bollar: 6/6 – 2/6 – 1/6 = 3/6
Blå + röda bollar: 2/6 + 1/6 = 3/6


Rätt svar C.