ANNONS

Lösningsförslag provpass 2, uppgift 17. (KVA 5)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

a < b


Kvantitet I: Avståndet mellan origo (0, 0) och (a, b)

Kvantitet II: Avståndet mellan origo (0, 0) och (b, a)

A: I är större II
B: II är större I
C: I är lika med II
D: informationen är otillräcklig


För att beräkna en punkts avstånd från origo så kan använda sig av pythagoras sats. Punktens avstånd från origo i kvadrat är lika med punktens x-koordinat i kvadrat adderat med punktens y-koordinat i kvadrat.

Avståndet i kvantitet I: √(a² + b²)
Avståndet i kvantitet II: √(b² + a²)


Rätt svar C.